Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

28 kwietnia br zakończył się nabór wniosków na Restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jak wynika z ustaleń ARiMR, wnioski złożyło ponad 7000 osób.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Rolnicy zainteresowani płatnościami obszarowymi w bieżącym roku powinni wypełniać wniosek wygenerowany wyłącznie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przypominamy o dobiegającym końca terminie składania wniosków o płatności obszarowe za 2016 r.

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rolnicy zainteresowani wsparciem z tytułu restrukturyzacji małych gospodarstw, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, muszą się spieszyć. Dziś bowiem mija termin przyjmowania wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizację Rolnictwa.

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014 – 2020.

Nawet 500 tys. zł. na działania związane między innymi z kształtowaniem przestrzeni publicznej i ochroną zabytków na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich przewiduje projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa.

Od 2017 r. w „Programie rolno-środowiskowym PROW 2007-2013” wprowadzono następujące zmiany (od kampanii naboru wniosków w 2017 roku):