Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Nawet 500 tys. zł. na działania związane między innymi z kształtowaniem przestrzeni publicznej i ochroną zabytków na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich przewiduje projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa.

Od 2017 r. w „Programie rolno-środowiskowym PROW 2007-2013” wprowadzono następujące zmiany (od kampanii naboru wniosków w 2017 roku):

Kończy się termin składania wniosków o dotację dla małych gospodarstw z PROW 2014-2020. Rolnikom, którzy zamierzają złożyć wniosek, a jeszcze tego nie zrobili przypominamy, że ARiMR czeka na zgłoszenia tylko do 28 kwietnia br.

Od 2017 r. w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 wprowadzono pewne zmiany. Jedną z nich jest możliwość otrzymania płatności ekologicznej do nowonasadzonych plantacji sadowniczych.

Od 2017 r. w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020 wprowadzono zmiany mające być korzystne dla rolników oraz te, do których rolnicy mogą się dostosować. Jedną ze zmian jest podwyższenie stawek płatności do koni.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”.

Środki na finansowanie działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objęte PROW 2014-2020 będą udostępniane z budżetu państwa. Ma to umożliwić szybszą realizację projektów szkoleniowych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o uruchomieniu możliwości wypłaty środków w wysokości drugiej raty pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Przypominamy, że od 30 marca w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie można składać wnioski o pomoc w wysokości 60 tysięcy złotych na restrukturyzację małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020. Kto może ubiegać się o to wsparcie i na jakie działania należy wykorzystać przyznane środki?

Rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach Natura 2000 będą mogli uzyskać wsparcie finansowe w ramach PROW 2014-2020. Kto będzie mógł liczyć na pomoc? W jakiej wysokości? Na jakie działania? Kiedy będzie można złożyć wniosek?