Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Od 2017 r. w „Programie rolno-środowiskowym PROW 2007-2013” wprowadzono następujące zmiany (od kampanii naboru wniosków w 2017 roku):

Kończy się termin składania wniosków o dotację dla małych gospodarstw z PROW 2014-2020. Rolnikom, którzy zamierzają złożyć wniosek, a jeszcze tego nie zrobili przypominamy, że ARiMR czeka na zgłoszenia tylko do 28 kwietnia br.

Od 2017 r. w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020 wprowadzono zmiany mające być korzystne dla rolników oraz te, do których rolnicy mogą się dostosować. Jedną ze zmian jest podwyższenie stawek płatności do koni.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na internetowej platformie aplikacyjnej udostępniła 13 kwietnia 2017 r. bankom współpracującym dodatkowe środki w wysokości 750 mln zł z przeznaczeniem na limity tegorocznej akcji kredytowej i 6,23 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwie poinforomowała o przyznaniu współpracującym bankom limitów akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w I półroczu 2017 roku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”.

ARiMR ogłosiła termin przyjmowania wniosków o przyznanie 100 tysięcy premii dla młodych rolników - można je składać od 27 kwietnia do 26 maja br. Wsparcie będą mogli uzyskać rolnicy zdecydowani na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o uruchomieniu możliwości wypłaty środków w wysokości drugiej raty pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Przypominamy, że od 30 marca w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie można składać wnioski o pomoc w wysokości 60 tysięcy złotych na restrukturyzację małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020. Kto może ubiegać się o to wsparcie i na jakie działania należy wykorzystać przyznane środki?

Od dziś zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności w ramach PROW 2014-2020 odbywają się już wyłącznie za pośrednictwem portalu ogłoszeń ARiMR.