Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Przypominamy o zbliżającym się terminie naboru wniosków o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Wsparcie jest dostępne w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

„Współpraca” to działanie w ramach PROW 2014-2020 wspierające współpracę pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami oraz naukowcami. Dostępne środki pomogą we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinfomrowała o możliwości weryfikacji postępowań ofertowych przed złożeniem wniosku o płatność dla beneficjentów poddziałania 4.2 PROW 2014 - 2020

Można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Pomocy technicznej finansowanej w ramach PROW 2014 - 2020

ARiMR wypłaciła do 31 stycznia 2017 r. 10,14 mld zł w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok. 

1 lutego ARiMR udostępni współpracującym bankom limity środków na udzielanie kredytów klęskowych w I kwartale 2017 roku

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 tylko w trybie konkurencyjnym. 

Kto w 2017 roku świadczył będzie usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich? 11 firm zawarło z ARiMR umowy na świadczenie w 2017 r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

W 2015 r. o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ubiegało się 1,355 mln rolników. Rolnicy posiadający, co najmniej 3,01 ha mogli ubiegać się także o przyznanie płatności dodatkowej (redystrybucyjnej).

Dotychczas wszystkie sprawy związane z przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Premie dla młodych rolników" finansowane z PROW 2014 - 2020, były obsługiwane w biurach powiatowych ARiMR. Od 18 stycznia br. to się zmieni i takimi sprawami będą zajmowały się oddziały regionalne ARiMR.

partner serwisu

Najnowsze filmy

  1. Popularne
  2. Inne

Facebook