Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o uruchomieniu możliwości wypłaty środków w wysokości drugiej raty pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Przypominamy, że od 30 marca w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie można składać wnioski o pomoc w wysokości 60 tysięcy złotych na restrukturyzację małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020. Kto może ubiegać się o to wsparcie i na jakie działania należy wykorzystać przyznane środki?

Od dziś zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności w ramach PROW 2014-2020 odbywają się już wyłącznie za pośrednictwem portalu ogłoszeń ARiMR.

W bieżącym roku na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro. Szacuje się, że na działania obszarowe w ramach PROW za rok 2017, czyli dopłaty ONW, płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne czy zalesieniowe, zostanie wypłacona kwota ok. 2,6 mld zł.

Od dziś można składać wnioski o płatności bezpośrednie. Tegoroczny nabór potrwa do 15 maja. Jakie programy są realizowane w 2017 roku? Jakie nastąpiły zmiany w zasadach przyznawania płatności oraz zasadach wypełniania wniosków w stosunku do roku 2016? 

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

W terminie od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”.

ARiMR opublikowała listy rankingowe podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Nabór wniosków o przyznanie pomocy odbył się od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.

Agencja Restukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że do końca lutego 2017 r. wypłaciła łącznie 11,1 mld zł w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Dotychczasowego prezesa Daniela Obajtka zastąpił Dariusz Golec, który w Agencji od 2016 roku nadzoruje Departament Informatyki.