Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

W ubiegłym roku niemalże 90% rolników otrzymało płatności bezpośrednie. Z tego tytułu wypłacono ponad 13 mld zł. Stanowi to około 88% całkowitej kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że jest możliwość skorzystania z ubezpieczenia dla dzieci rolników, które daje ochronę w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dementuje informacje dotyczące otrzymania przez Polskę znacznie niższych środków finansowych z budżetu UE niż kwota wnioskowana przez ministra rolnictwa na dofinansowanie strat dla sektora wieprzowiny z tytułu ograniczeń wprowadzonych w związku z ASF.

W 2016 roku Nigeria była czwartym odbiorcą polskich artykułów rolno-spożywczych w Afryce - Polska wyeksportowała tam towary o wartości 52 mln EUR. Zacieśnianie współpracy w obszarze rolnictwa z tym krajem jest więc dla Polski ważne.

23 marca br. w Ministerstwie Rolnictwa odbyło się pierwsze spotkanie międzynarodowej grupy roboczej do spraw oceny stanu prawnego obrotu ziemią rolną w krajach członkowskich UE.

Podczas wtorkowej konferencji w siedzibie warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego podsekretarz stanu Zbigniew Babalski mówił o tym, jak w praktyce funkcjonuje obrót ziemią rolną po prawie roku od wejścia w życie nowej ustawy.

Każdego roku w Kielcach, wraz z ruszającymi w polu pracami, odbywają się targi techniki rolniczej Agrotech, podczas których zwiedzający mają okazję zapoznać się z nowościami firm oferujących zaopatrzenie oraz usługi dla rolnictwa.

W ubiegłym roku 13 025 producentów rolnych otrzymało preferencyjne kredyty z dopłatami do oprocentowania ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Po wycofaniu Polskich Norm „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich są jedynym dokumentem rekomendowanym między innymi przez Instytut Ogrodnictwa.

Ustabilizowanie sytuacji na rynku mleka oraz zapewnienie opłacalności jego produkcji to główne cele, przed którymi stoją państwa europejskie.