Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

23 marca br. w Ministerstwie Rolnictwa odbyło się pierwsze spotkanie międzynarodowej grupy roboczej do spraw oceny stanu prawnego obrotu ziemią rolną w krajach członkowskich UE.

Podczas wtorkowej konferencji w siedzibie warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego podsekretarz stanu Zbigniew Babalski mówił o tym, jak w praktyce funkcjonuje obrót ziemią rolną po prawie roku od wejścia w życie nowej ustawy.

Każdego roku w Kielcach, wraz z ruszającymi w polu pracami, odbywają się targi techniki rolniczej Agrotech, podczas których zwiedzający mają okazję zapoznać się z nowościami firm oferujących zaopatrzenie oraz usługi dla rolnictwa.

W ubiegłym roku 13 025 producentów rolnych otrzymało preferencyjne kredyty z dopłatami do oprocentowania ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Po wycofaniu Polskich Norm „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich są jedynym dokumentem rekomendowanym między innymi przez Instytut Ogrodnictwa.

Ustabilizowanie sytuacji na rynku mleka oraz zapewnienie opłacalności jego produkcji to główne cele, przed którymi stoją państwa europejskie. 

Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o spółdzielniach rolników, które miałyby być dobrowolnym zrzeszeniem.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje w kilku polskich miastach konferencje pod hasłem „Wzmacniamy Polskie Rolnictwo”.

Sposoby realizacji postulatów zgłaszanych przez organizacje rolnicze działające w sektorze produkcji ziemniaka oraz nowe przepisy dotyczące wsparcia finansowego producentów rolnych w zwalczaniu bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus były głównymi tematami spotkania z producentami ziemniaków, które odbyło się 7 lutego br. w Ministerstwie Rolnictwa.

Bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz perspektywy współpracy w przyszłości na forum UE były głównymi tematami rozmów między przedstawicielami Polski i Litwy podczas spotkania w Ministerstwie Rolnictwa 2 lutego 2017 r.