Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wystosował list otwarty podsumowujący przeprowadzone dotychczas działania prowadzonego pod jego skrzydłami misterstwa z ASF.

Według najnowszych danych 748 komisji zakończyło już swoje prace. Komisje działały lub działają w 1189 gminach.

Z inicjatywy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela na Ukrainie, we Lwowie, w dniach 2-3 sierpnia br., przebywała polska delegacja pod przewodnictwem podsekretarz stanu Ewy Lech.

Według stanu na 2 sierpnia br. 622 komisje zakończyły już prace. Komisje działały lub działają w 1127 gminach.

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich to temat dzisiejszego spotkania ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami rolników.

– W Polsce utrzymuje się wysoka dynamika skupu mleka. W stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego wzrost wynosi ok. 3,5 proc. – powiedział minister Krzysztof Jurgiel podczas sympozjum na temat aktualnej sytuacji w sektorze mleczarskim i na rynku mleka.

Według najnowszych danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, swoje prace przy ocenie szkód zakończyły już 332 komisje. Komisje działały lub działają łącznie w 1007 gminach.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w 971 gminach trwają szacunki zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku była głównym tematem rozmów Krzysztofa Jurgiela z minister rolnictwa, wyżywienia i środowiska Hiszpanii Isabel García Tejerina podczas bilateralnego spotkania, jakie odbyło się przy okazji XII-tych Polsko-Hiszpańskich Konsultacji.

Jest to piąte w tym roku porozumienie w sprawie przejęcia szkoły rolniczej. Tym razem została przejęta szkoła w Bielsku-Białej.

Ogłoszenia