Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Konsultacje z organizacjami branżowymi, międzybranżowymi i organizacjami producentów projektu założeń Rocznego Programu Prac na 2018 r. w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych skierowanych na rynek wewnętrzny UE i rynek krajów trzecich.

25 maja 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które weszło w życie 7 czerwca 2017 r.

31 maja minął wydłużony termin na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r.

30 maja 2017 r. delegacja Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdawii, pod przewodnictwem Radu Mudreac, odwiedziła Polskę. Wizyta mołdawskich posłów miała na celu wymianę doświadczeń w kontekście dostosowywania mołdawskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej.

Decyzją Rady Ministrów zostanie utworzona Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności, która przejmie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej.

Kto nie zdąży złożyć wniosku do 31 maja, będzie mógł to zrobić jeszcze do 26 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty będą pomniejszane o 1 proc.

W dniach 21-23 maja br. na Malcie sekretarz stanu Zbigniew Babalski uczestniczył w posiedzeniu nieformalnej Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Spotkanie było poświęcone zagadnieniom zmian klimatu i zasobów wodnych jako rosnącym wyzwaniom dla rolnictwa UE.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można składać do końca maja.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podczas obrad V Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej w Parzniewie przedstawił działania na najbliższe miesiące.

Do 25 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok 13,847 mld zł, co stanowi 93,39 proc. puli środków przeznaczonych na ten cel.