Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Uregulowanie przepisów dotyczących handlu w niedzielę tak, by rynki hurtowe nie były objęte tym zakazem to, według zapewnień, priorytet w działaniach programu rolnego rządu.

Na rynku rolnym w marcu 2017 r., w skupie i na targowiskach w skali miesiąca, jak i w skali roku wzrosły ceny większości podstawowych produktów rolnych.

Ustabilizowanie sytuacji na rynku mleka oraz zapewnienie opłacalności jego produkcji to główne cele, przed którymi stoją państwa europejskie. 

Nowe obszary współpracy oraz szybkie doprowadzenie do finiszu procedur związanych z dostępem polskich produktów rolno-spożywczych do rynku bangladeskiego były głównymi tematami rozmów podczas spotkania ministra rolnictwa z ambasadorem Ludowej Republiki Bangladeszu w RP.

Jak podaje Rynek Hurtowy Bronisze ceny importowanych warzyw są od 50% do ponad 200% wyższe porównując dane z III dekady stycznia 2017 z analogicznym okresem roku minionego.

O rozwiązaniach, które poprawiłyby aktualną sytuację na rynku mleka i jego przetworów oraz o obawach producentów branży mleczarskiej związanej ze wzrostem importu produktów mlecznych rozmawiał z ministrem rolnictwa prezes zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego Waldemar Broś.

W czerwcu 2016 r. pogłowie bydła ogółem, w porównaniu z czerwcem 2015 r., obniżyło się o 0,4% do 5,9 mln sztuk na skutek zmniejszenia pogłowia krów o 4,6%. Spadkowi pogłowia krów sprzyjały w I połowie roku relatywnie niskie ceny skupu mleka.

Pierwsza połowa ubiegłego roku zakończyła się spadkami cen skupu mleka, jednak sytuacja uległa znacznej poprawie w drugim półroczu, gdy popyt na produkty mleczarskie zwiększył się głównie dzięki eksportowi do Chin.

Mniejsze zbiory, rosnące ceny - popyt na rzepak nie maleje, jednak gorzej z jego dostępnością. Tendencja taka utrzymuje się w całej UE. Wyższe ceny skupu spowodowały, że wielu rolników postanowiło zwiększyć areał pod uprawę tego surowca w 2017 r.

Popyt na rzepak nie słabnie pomimo znacznie niższej produkcji niż w ubiegłym roku. Konsekwencją jest wzrost cen rzepaku, które w dalszym ciągu będą piąć się w górę.