Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Ustabilizowanie sytuacji na rynku mleka oraz zapewnienie opłacalności jego produkcji to główne cele, przed którymi stoją państwa europejskie. 

Nowe obszary współpracy oraz szybkie doprowadzenie do finiszu procedur związanych z dostępem polskich produktów rolno-spożywczych do rynku bangladeskiego były głównymi tematami rozmów podczas spotkania ministra rolnictwa z ambasadorem Ludowej Republiki Bangladeszu w RP.

Jak podaje Rynek Hurtowy Bronisze ceny importowanych warzyw są od 50% do ponad 200% wyższe porównując dane z III dekady stycznia 2017 z analogicznym okresem roku minionego.

O rozwiązaniach, które poprawiłyby aktualną sytuację na rynku mleka i jego przetworów oraz o obawach producentów branży mleczarskiej związanej ze wzrostem importu produktów mlecznych rozmawiał z ministrem rolnictwa prezes zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego Waldemar Broś.

W czerwcu 2016 r. pogłowie bydła ogółem, w porównaniu z czerwcem 2015 r., obniżyło się o 0,4% do 5,9 mln sztuk na skutek zmniejszenia pogłowia krów o 4,6%. Spadkowi pogłowia krów sprzyjały w I połowie roku relatywnie niskie ceny skupu mleka.

Pierwsza połowa ubiegłego roku zakończyła się spadkami cen skupu mleka, jednak sytuacja uległa znacznej poprawie w drugim półroczu, gdy popyt na produkty mleczarskie zwiększył się głównie dzięki eksportowi do Chin.

Mniejsze zbiory, rosnące ceny - popyt na rzepak nie maleje, jednak gorzej z jego dostępnością. Tendencja taka utrzymuje się w całej UE. Wyższe ceny skupu spowodowały, że wielu rolników postanowiło zwiększyć areał pod uprawę tego surowca w 2017 r.

Popyt na rzepak nie słabnie pomimo znacznie niższej produkcji niż w ubiegłym roku. Konsekwencją jest wzrost cen rzepaku, które w dalszym ciągu będą piąć się w górę.

W skupach cena mleka pod koniec roku sięgnęła 1,30 zł i w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła o 10 groszy.

– Chiny są największym partnerem gospodarczym Polski w Azji. Liczymy na kontynuację intensywnego dialogu w dziedzinie rolnictwa na różnych szczeblach, także w ramach formuł wielostronnych, takich jak „16+1”. Liczymy, że dzięki aktywnemu uczestnictwu wszystkich państw formatu, stworzymy jeszcze lepsze warunki dla przedsiębiorców do prowadzenia wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi – mówił Krzysztof Jurgiel w drugim dniu oficjalnej wizyty w Chińskiej Republice Ludowej.