Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich to temat dzisiejszego spotkania ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami rolników.

Sprzedaż przez zakłady dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych na nowych warunkach dopiero od 15 kwietnia spowodowała, że wielu rolników i sadowników nie zdążyła ubezpieczyć swoich upraw przed kwietniowymi przymrozkami.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że jest możliwość skorzystania z ubezpieczenia dla dzieci rolników, które daje ochronę w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jednolity protokół do szacowania strat w gospodarstwach w wyniku zaistnienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz zwiększona pula dopłat do składek ubezpieczeniowych mają zwiększyć popularność ubezpieczania upraw i zwierząt.

Określenie działań mających na celu lepsze fukcjonowanie systemu ubezpieczeń rolniczych oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w ustawie z 7 lipca 2005 r., które miałyby zapewnić stabilność produkcji rolniczej to główne zadania Zespołu do spraw ubezpieczeń w rolnictwie.

Ogłoszenia