Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Główny Lekarz Weterynarii podał komunikat w sprawie wystąpienia 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 i 264 przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Pryszczycę powszechnie uważa się za jedną z najgroźniejszych chorób zwierząt, powodującą jednocześnie poważne straty gospodarcze. Atakuje wiele gatunków zwierząt, ale najbardziej wrażliwym gatunkiem na występowanie tej choroby jest bydło, problem ten dotyczy również trzody chlewnej.

Jednolity protokół do szacowania strat w gospodarstwach w wyniku zaistnienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz zwiększona pula dopłat do składek ubezpieczeniowych mają zwiększyć popularność ubezpieczania upraw i zwierząt.

Na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego potwierdzono cztery przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików.

Zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r.

Po kilku miesiącach utrzymywania drobiu w odizolowanych od świata pomieszczeniach, nadszedł dzień, w którym ptaki mogą znów cieszyć się świeżym powietrzem. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie wirusem grypy ptaków minęło.

Przypominamy o kończącym się terminie przyjmowania wniosków o wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Zainteresowanym pozostało zaledwie pięć dni na złożenie wniosku.

Na publikację oczekuje projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej przyznający Polsce nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny, przeznaczone na łagodzenie skutków ekonomicznych restrykcji weterynaryjnych wprowadzonych w związku z ASF. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pomoc?

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu kolejnych, tym razem pięciu, przypadków ASF u dzików. Wszystkie padłe zwierzęta znajdowały się w województwie podlaskim i lubelskim.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dementuje informacje dotyczące otrzymania przez Polskę znacznie niższych środków finansowych z budżetu UE niż kwota wnioskowana przez ministra rolnictwa na dofinansowanie strat dla sektora wieprzowiny z tytułu ograniczeń wprowadzonych w związku z ASF.