Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Główny Lekarz Weterynarii poinforomował o potwierdzeniu wystąpienia 438, 439, 440 i 441 przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prostuje informacje o rzekomym zagrożeniu ze strony produktów wytworzonych z polskiej wieprzowiny.

Główny Lekarz Weterynarii podał komunikat dotyczący wyznaczenia siedemdziesiątego pierwszego, siedemdziesiątego drugiego, siedemdziesiątego trzeciego, siedemdziesiątego czwartego i siedemdziesiątego piątego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o stwierdzeniu sześćdziesiątego ósmego, sześćdziesiątego dziewiątego i siedemdziesiątego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce, od dnia stwierdzenia występowania w Polsce ASF, tj. od 17 lutego 2014 r.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia 431, 432, 433, 434, 435, 436 i 437 przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

Do 14 sierpnia br. rolnicy utrzymujący świnie muszą dostosować swoje gospodarstwa do Programu Bioasekuracji lub złożyć do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenie, że gospodarstwo w którym przebywają świnie nie spełni wymagań bioasekuracji.

Różyca jest zakaźną bakteryjną chorobą trzody chlewnej, wywoływaną jest przez gram dodatnią bakterię – włoskowca różycy Erysipelothrix rhusiopathiae.

Z inicjatywy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela na Ukrainie, we Lwowie, w dniach 2-3 sierpnia br., przebywała polska delegacja pod przewodnictwem podsekretarz stanu Ewy Lech.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia 427, 428, 429 i 430 przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Główną drogą zakażenia się świń włoskowcem różycy jest droga pokarmowa tj. spożycie zanieczyszczonej bakterią paszy lub wypicie skażonej wody. Dopuszcza się również, że zakażenie może nastąpić poprzez otwarte rany na skórze zwierzęcia.

Ogłoszenia