Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniosło się do listu otwartego Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych z dnia 19 czerwca 2017 r. skierowanym do Fundacji Greenpeace Polska dot. zapraw neonikotynoidowych.

Jednym z najważniejszych problemów współczesnej ochrony roślin przed zachwaszczeniem jest zjawisko odporności chwastów na stosowane do ich zwalczania środki chemiczne.

Pomimo znacznego obniżenia wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW), aktualnie nie ma zagrożenia suszą rolniczą w Polsce. Warunki pogodowe ostatnich dni sprawiły jednak, że występuje coraz większy deficyt wody dla roślin uprawnych.

Uprawom ziemniaka zaczęła zagrażać stonka ziemniaczana. Szkodnik żeruje na wszystkich odmianach ziemniaków, powodując groźne dla plonowania gołożery roślin. 

Na plantacjach pszenicy ozimej pojawiły się mszyce. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

ARiMR informuje, że w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz. U. poz. 340, z późn. zm.) przesunięciu ulega rozpoczęcie okresu obliczania udziału różnych upraw z 15 maja na 1 czerwca, a zakończenia z 15 lipca na 31 lipca.

Liście drzew owocowych żółkną i zaczynają opadać – to najczęstszy skutek obecności przędziorków. Jakimi środkami zwalczać go latem?

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza oraz podlegające jej Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzą szeroki monitoring gleb, obejmujący pobór prób glebowych z gospodarstw rolnych oraz analizę laboratoryjną.

Państwowy Instytut Ochrony Roślin i Nasiennictwa zamieścił na stronie internetowej adres e-mail, za pośrednictwem którego można zgłosić podejrzenie obrotu nielegalnym środkiem ochrony roślin.

Według najnowszych danych 20 komisji zakończyło już swoje prace. Komisje pracują w 15 województwach, w 597 gminach.