Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

W dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu, w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, również dzikimi.

W trzech kolejnych gospodarstwach potwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu.

Na dziś potwierdzonych jest 67 wystąpień wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 u dzikich ptaków oraz 60 ognisk tej choroby u drobiu.

Odnotowano kolejne przypadki wysoce zjadliwej grypy H5N8 u dzikich ptaków, tym razem na terenie województwa wielkopolskiego.

Występowanie grypy ptaków nasila się nie tylko w Polsce; aktualnie problem dotyczy wielu państw europejskich. Jednym z kluczowych czynników ograniczających rozprzestrzenianie się choroby są działania prewencyjne, szczególnie przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Ptasia grypa atakuje kolejne dzikie ptaki, a także gospodarstwa utrzymujące drób. Aktualnie potwierdzono 41 przypadków tej choroby u dzikich ptaków oraz 43 przypadek H5N8 u drobiu.

Ptasia grypa zaatakowała gospodarstwo drobiu w Wielkopolsce, pojawiły się również kolejne przypadki tej choroby u dzikich ptaków w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim.

Rolnicy, poszkodowani w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków, otrzymają rekompensaty.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu 35 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w Polsce.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o 32. ognisku ptasiej grypy, tym razem w gospodarstwie na Mazowszu.