Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Główny Lekarz Weterynarii podał komunikat w sprawie wystąpienia w Polsce 65. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

W dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu, w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, również dzikimi.

W trzech kolejnych gospodarstwach potwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu.

Na dziś potwierdzonych jest 67 wystąpień wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 u dzikich ptaków oraz 60 ognisk tej choroby u drobiu.

Rolnicy, którzy zostali poszkodowani w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków, otrzymają rekompensaty. Jednak wnioski o ich przyznanie można składać tylko do dziś.

Odnotowano kolejne dwa przypadki grypy ptaków u drobiu w gospodarstwach na Śląsku i Dolnym Śląsku, chorobę potwierdzono również u dwóch padłych łabędzi.

W województwach dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim wyznaczono kolejne gospodarstwa, w których grypa ptaków nie ominęła drobiu.

Odnotowano kolejne przypadki wysoce zjadliwej grypy H5N8 u dzikich ptaków, tym razem na terenie województwa wielkopolskiego.

Odnotowano kolejne ogniska grypy ptaków. Choroba rozszerza się na kolejne województwa – po raz pierwszy pojawiła się w kujawsko-pomorskiem.

Występowanie grypy ptaków nasila się nie tylko w Polsce; aktualnie problem dotyczy wielu państw europejskich. Jednym z kluczowych czynników ograniczających rozprzestrzenianie się choroby są działania prewencyjne, szczególnie przestrzeganie zasad bioasekuracji.