17.6°C

Polska chce wspierać krajowych producentów tytoniu fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

Polska chce wspierać krajowych producentów tytoniu

Napisał  Paź 11, 2017

Chociaż nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, Polska ma bogate tradycje związane z uprawą tytoniu i zaliczana jest do grona pięciu głównych producentów tej rośliny w Unii Europejskiej. Polska znajduje się wśród krajów, które łącznie dostarczają na rynek 85% ogółu surowca.

Ze względu na fakt, że w Polsce zlokalizowanych jest wiele fabryk światowych koncernów tytoniowych, nasz kraj znajduje się w ścisłej czołówce państw Unii Europejskiej, pod względem produkcji i eksportu gotowych wyrobów tytoniowych. Przemysł przetwórczy jest zatem głównym czynnikiem, który powinien determinować utrzymania uprawy tytoniu w Polsce, która aktualnie prowadzona jest w ok. 14 tysiącach gospodarstw na łącznej powierzchni ok. 13 tys. ha.

Mogłoby się wydawać, że wysoko rozwinięty przemysł przetwórczy będzie czynnikiem, który dodatkowo zwiększyłby obszar plantacji tytoniowych w Polsce. Ze względu na fakt, że produkcja tytoniu wiąże się z wysoką pracochłonnością i niskim stopniem zmechanizowania, przy dużym udziale pracy ręcznej, niewiele gospodarstw decyduje się na taki krok.

Produkcja tytoniu w Polsce rozwinęła się przede wszystkim w niewielkich gospodarstwach rodzinnych, zlokalizowanych głównie w południowej i wschodniej części kraju (województwo podlaskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w „Programie Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020”, jako główne cele dla polskiego rynku tytoniu wyznaczyło przede wszystkim utrzymanie uprawy tej rośliny w Polsce oraz stabilizację sytuacji dochodowej plantatorów tytoniu. Głównymi działaniami dążącymi do realizacji tych celów, mają być: 

- odpowiedzialna społecznie polityka producentów wyrobów tytoniowych w zakresie zaopatrzenia w surowiec tytoniowy od lokalnych producentów tytoniu,
- zminimalizowanie kosztów robocizny i nakładów energii przy jednoczesnym uwzględnieniu jakości produkowanej rozsady,
- zwiększenie skali produkcji na poziomie gospodarstw i poprzez działania w ramach grup i organizacji producentów,
- redukowanie kosztów uprawy i zbiorów poprzez stopniowe wprowadzanie innowacji w zakresie zmechanizowania zbiorów liści,
- w tytoniu Virginia wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zmniejszających nakłady energii na suszenie liści,
- usprawnienie współpracy w ramach łańcucha marketingowego poprzez utworzenie organizacji międzybranżowej.

Polska chce ograniczyć także występowanie szarej strefy w handlu wyrobami tytoniowymi i surowcem tytoniowym. Krajowa upawa tytoniu oraz produkcja i zbyt surowca tytoniowego, a także nadzór nad uprawami, ma zostać objęty monitoringiem, a zadania w ww. zakresie ma wykonywać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). W tym celu proponuje się utworzenie rejestru producentów surowca tytoniowego.

Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji i zbytu surowca tytoniowego będzie uzyskanie wpisu producenta rolnego do ww. rejestru przez dyrektora oddziału terenowego KOWR.

(rpf) Krzysztof Przepióra, źródło: MRiRW

reklama