18.8°C

Europa z problemem starzejącego się rolnictwa. Polska jednym z wyjątków fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

Europa z problemem starzejącego się rolnictwa. Polska jednym z wyjątków

Napisał  Paź 14, 2017

Problem starzejącej się wsi, dotyka coraz więcej europejskich krajów. Z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że na pracę w gospodarstwach rolnych, coraz rzadziej decydują się osoby młode, a proces ten w najbliższych latach będzie się dodatkowo pogłębiał.

Z punktu widzenia rozwoju rolnictwa europejskiego, wysoki współczynnik osób starszych pracujących w gospodarstwach rolnych, jest zjawiskiem niekorzystnym. 

Skalę problemu uświadamia dopiero fakt, że rolnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 44 roku życia, stanowią zaledwie 20% ogólnej liczby osób zatrudnionych w sektorze rolnym w Unii Europejskiej. Oznacza to, że zdecydowana większość osób pracujących w gospodarstwach, to osoby po 45 roku życia.

Jeżeli panująca sytuacja, będzie dalej pogłebiać się w tak szybkim tempie, rolnictwo w Europie zacznie zanikać, a to wiąże się z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy.

Jednym z nielicznych krajów, który może z optymizmem patrzeć w przyszłość jest Polska.

W naszym kraju stosunkowo dużą liczbę osób zatrudnionych w rolnictwie, stanowią osoby młode, które dodatkowo posiadają odpowiednie wykształcenie kierunkowe - coraz częściej na poziomie wyższym.

Dostęp do edukacji, a także transfer wiedzy z nauki do praktyki, wpływa na rozwój nowych technologii i wzrost innowacji w polskim rolnictwie.

(rpf) Krzysztof Przepióra, źródło: ETO

reklama