23.9°C

KRUS: Zawarto umowę ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków fot. Fotolia.com

KRUS: Zawarto umowę ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Napisał  Paź 16, 2017

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł umowę z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych w sprawie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników.

 Umowa finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, obowiązuje od 14 października 2017 do 13 października 2018 roku.

Grupowe ubezpieczenie NNW dotyczy tylko i wyłącznie dzieci rolników do 16 roku życia, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których co najmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie KRUS, informujące że rodzić lub opiekun prawny, objęty jest ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym

(rpf) Krzysztof Przepióra, źródło: KRUS

reklama