22.9°C

ARiMR kończy przyjmowanie wniosków o pomoc w ramach dwóch programów fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

ARiMR kończy przyjmowanie wniosków o pomoc w ramach dwóch programów

Napisał  Paź 27, 2017

Z dniem dzisiejszym, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kończy zbieranie wniosków w dwóch programach pomocy rolnikom.

Od 28 września, ARiMR zbierało wnioski o pomoc gospodarstwom w ramach programu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000".

O wsparcie mogli ubiegać się rolnicy, w gospodarstwach których co najmniej 1 hektar powierzchni trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych, położony jest na obszarze Natura 2000. 

W tym samy okresie przyjmowano wnioski o pomoc na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej", o którą mogli ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk świń na terenach objętych ASF (afrykańskim pomorem świń) oraz spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których co najmniej połowę stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, a spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

- ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią;
- melioracji wodnych;
- prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych należących członków spółki wodnej.

(rpf) Krzysztof Przepióra, źródło: ARiMR

reklama