9.9°C

partnerzy:

reklama
PROW 2014-2020: Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska fot. Fotolia.com

PROW 2014-2020: Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Napisał  Lis 16, 2017

Trwają rozmowy w sprawie wejścia w życie nowego poddziałania leśnego: 8.5 Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Miałoby ono zostać uruchomione w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, że nowe poddziałanie leśne będzie kolejnym instrumentem wsparcia w ramach obecnie wdrażanego działania: 8. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

Głównym celem projektowanego poddziałania ma być realizacja inwestycji w lasach prywatnych, polegająca na zapewnieniu usług ekosystemowych dla tych lasów, zwiększeniu ich potencjału w zakresie łagodzenia zmian klimatu oraz zwiększaniu różnorodności biologicznej.

Poddziałanie to przyczyniać się będzie do realizacji priorytetów środowiskowych PROW 2014-2020 poprzez m.in. możliwość lepszego dostosowania składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych poprzez wprowadzenie drugiego piętra/podszytu, co będzie sprzyjało wzmocnieniu funkcji środowiskowych, funkcji ochronnych, zwłaszcza w kontekście łagodzenia zmian klimatu oraz wzrostu różnorodności biologicznej.

(rpf) KP, MRiRW

reklama reklama