29.9°C

Nowy rynek zbytu dla polskiej wołowiny? fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

Nowy rynek zbytu dla polskiej wołowiny?

Napisał  Lis 21, 2017

Polska dąży do rozszerzenia wymiany handlowej w dziedzinie rolnictwa z Indonezją.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztof Jurgiel spotkał się w poniedziałek z przedstawicielami republiki Indonezji, aby omówić możliwości rozwoju dotychczasowej współpracy.

Polska chciałaby wyeliminować bariery w dostępie do rynku dla takich produktów jak jabłka i owoce borówki wysokiej.

Kolejnym, kluczowym aspektem omawianym podczas spotkania, był eksport polskiej wołowiny na rynek indonezyjski. 

W 2016 roku łączna wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych do Indonezji wyniosła 27,5 miliona euro. W 2016 roku, serwatka miała pierwszą pozycję w eksporcie do Indonezji osiągając poziom 15,2 mln euro, co stanowi wartość blisko 55% polskiego eksportu do Republiki Indonezji.

(rpf) KP, MRiRW

reklama