7,1°C

reklama
reklama
Ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

Ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi

Napisał  Lis 21, 2017

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw, którzy ponieśli szkody spowodowane co najmniej jedną z wymienionych klęsk żywiołowych: susza, nawalny deszcz, przymrozki, powódź, straty wynikające ze słabego przezimowania roślin, grad, huragan, obsunięcie się ziemi, czy uderzenie pioruna.

Wsparcie może zostać przyznane rolnikom, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać gospodarstwo rolne ubiegające się o pomoc ze strony ARiMR wynosi do 300 tysięcy złotych, ale nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 7-29 grudnia 2017 roku w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także za pośrednictwem powiatowego biura Agencji lub poprzez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego.

Poprzednie tegoroczne nabory wniosków odbyły się w terminie 6 -20 listopada, 5 - 18 października oraz 4 - 18 września 2017 roku.

(rpf) KP, ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama