19.7°C

KRUS: ustalono wysokość składek dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej fot. Fotolia.com

KRUS: ustalono wysokość składek dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Napisał  Gru 20, 2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od dnia 1 stycznia 2018 roku zmieni się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2018 roku wynosić będzie 2 100 zł.

Najniższa miesięczna stawka dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, liczona jest jako 9% minimalnej podstawy wymiaru wynosi 189 zł (tzn. 9% x 2 100 zł =189 zł).

Rolnicy. którzy zajmują się prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, zobowiązani są do dnia 31 stycznia 2018 roku, złożyć odpowiednie dokumenty o rodzaju i rozmiarze prowadzonej działalności i przewidzianym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2018 roku.

(rpf) KP, KRUS

reklama