Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy w KRUS? fot. Fotolia.com

Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy w KRUS?

Napisał  Gru 21, 2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomniała podstawowe zasady pozwalające ubiegać się o zasiłek chorobowy.

KRUS zwrócił uwagę, że zasiłki chorobowe w podstawowym okresie zasiłkowym (nie dłużej niż przez 180 dni) przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej (e – ZLA) lub papierowej (na formularzu ZUS – ZLA).

W przypadku wystawienia przez lekarza zwolnienia elektronicznego, ubezpieczony w KRUS nie musi składać wniosku o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego, bowiem zaświadczenie takie automatycznie przekazywane jest do KRUS.  

Jeżeli jednak zaświadczenie wystawione jest formie tradycyjnej - papierowej, ubezpieczony, powinien takie zaświadczenie dostarczyć do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej Kasy, w celu rozpatrzenia prawa do zasiłku chorobowego.

Jednocześnie KRUS informuje, że od 1 lipca 2018 roku lekarze będą wystawiali zaświadczenia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej.

(rpf) KP, KRUS

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia