Jak kształtuje się sytuacja na rynku ziemniaka? fot. Paweł Pąk

Jak kształtuje się sytuacja na rynku ziemniaka?

Napisał  Mar 08, 2018

– Rok 2017 był rekordowy pod względem zbiorów ziemniaka w Polsce i w innych krajach, co spowodowało spadek cen  – powiedział sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas konferencji prasowej poświęconej sytuacji na rynku ziemniaków, która odbyła się w środę w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Według danych z ostatniego sezonu, w Polsce nastąpił wzrost produkcji ziemniaków około 700 tysięcy ton, która wynosi obecnie 9,5 miliona tony. W stosunku do średniej z lat 2011-2015 oznacza to wzrost o 1,6 miliona ton.

Sytuacja na rynku warzyw i ziemniaków nie napawa optymizmem. Rolnicy są niezadowoleni przede wszystkim z dysproporcji pomiędzy cenami, które otrzymują za swój produkt, a cenami jakie można zauważyć w przetwórniach i supermarketach. Plantatorzy martwią się także wysokim poziomem importu z innych krajów do Polski.

Między innymi dlatego rolnicy zdecydowali się na protest w województwie łódzkim, o którym pisaliśmy tutaj: Polscy rolnicy wzięli sprawy w swoje ręce i strajkowali przeciwko niekorzystnej polityce rolnej.

Według sekretarza stanu, import surowca z poza Unii Europejskiej nie ma jednak wpływu na kształtowanie się poziomu cen.

– Na kształtowanie się cen ziemniaków w Polsce import spoza UE nie ma większego wpływu, gdyż wczesne ziemniaki sprowadzane są w miesiącach, gdy nie ma ich jeszcze na rynku krajowym – podkreślił Bogucki.

Wiceminister zwrócił również uwagę, że na początku stycznia odbyło się w ministerstwie spotkanie z przedstawicielami tego sektora rolnictwa. Podjęto wówczas decyzję o wystąpieniu do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z prośbą o zintensyfikowanie działań kontrolnych w odniesieniu do importowanych do Polski ziemniaków jadalnych. Dotychczasowe wyniki tych kontroli nie wykazały naruszeń przepisów prawnych.

Ponadto Bogucki zauważył, że kontynuowana jest realizacja dopłat do uprawy ziemniaków skrobiowych w wysokości (1163,02 zł/ha w 2017 roku), do materiału siewnego lub kwalifikowanego (462,25 zł/ha).

Według wiceministra głównym problemem na rynku ziemniaków jest obecnie zmiana preferencji konsumentów. Bogucki zauważył także konieczność organizowania się producentów w grupy producenckie, a także zmiany konfekcjonowania ziemniaków w mniejsze opakowania.

– Z naszych analiz wynika, że w cenie detalicznej ziemniaków tylko w 40% zawiera się udział producentów, a pozostałe 60% przypada na dystrybucję i handel – powiedział wiceminister, Jacek Bogucki.

Obecny podczas spotkania główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, Andrzej Chodkowski poinformował, że obrót ziemniakami jest bardzo ściśle regulowany przepisami fitosanitarnymi.

– Pozytywną stroną tego faktu jest zakaz importu ziemniaków z państw trzecich, poza Egiptem, Marokiem, Izraelem i Szwajcarią – powiedział Chodkowski .

Chodkowski poinformował także, że Polska będzie ubiegać się o status miejsca produkcji wolnego od bakteriozy, co powinno ożywić eksport ziemniaków oraz zapewnił, że kierowana przez niego instytucja wzmocniła kontrolę importowanych ziemniaków, w tym do 100% sprowadzanych sadzeniaków.

(rpf) Krzysztof Przepióra, MRiRW

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia