W 2017 roku spadła dynamika produkcji drobiu w Polsce fot. Fotolia.com

W 2017 roku spadła dynamika produkcji drobiu w Polsce

Napisał  Kwi 02, 2018

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające pięćdziesiąt i więcej stałych pracowników, wytworzyły w 2017 roku około 2679 tysięcy ton mięsa drobiowego, tj. o 8,8% więcej niż przed rokiem.

Dynamika ta była jednak znacząco niższa niż w 2016 roku, kiedy wskaźnik wzrostu wyniósł około 16 procent.

Było to w dużym stopniu następstwem wystąpienia w Polsce ognisk wirusa grypy ptaków w okresie od grudnia 2016 roku do kwietnia 2017 roku i wysokiej podaży mięsa drobiowego na krajowym rynku spowodowanej między innymi spowolnieniem dynamiki przyrostu eksportu.

Sprzedaż zagraniczna w 2017 r. zwiększyła się o 9,6%, tzn. o prawie 98 tysięcy ton. W poprzednim roku tempo wzrostu eksportu wyniosło około 24%. Po wykryciu wirusa grypy ptaków, wielu odbiorców polskiego drobiu spoza UE wprowadziło bowiem zakaz importu z Polski.

Dynamika wzrostu eksportu drobiu wyprzedzała w 2017 r. tempo wzrostu jego produkcji, a sprzedaż zagraniczna stanowiła ok. 42% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego.

Zmniejszenie skali przyrostu tej sprzedaży skutkowało jednak znaczącym spowolnieniem tempa wzrostu produkcji. Import mięsa drobiowego zwiększył się w 2017 r. o ok. 21,5%, tj. o ponad 10 tys. t w relacji do 2016 r. Nadal jednak stanowiło to niewielki odsetek krajowej konsumpcji.

W 2017 r. nieznacznie wzrosły przeciętne miesięczne koszty paszowe w chowie kurcząt rzeźnych. Pełnoporcjowe mieszanki pasz dla brojlerów podrożały o 0,5% w relacji rok do roku. Pasze dla indyków były o 2,3% droższe.

Ceny skupu kurcząt obniżyły się w styczniu 2018 r. o 2,7% w relacji miesiąc do miesiąca, ale o 5,1% przewyższały poziom z poprzedniego roku. W lutym były o 2,4% wyższe niż w styczniu, a także w lutym 2017 r.

Przeciętna miesięczna cena skupu kurcząt z dwóch pierwszych miesięcy 2018 r. była o 3,8% wyższa od poziomu ubiegłorocznego, a indyków o 0,4% niższa.

Średnia relacja cen żywiec/pasza na rynku kurcząt wyniosła w 2017 r. 2,60 wobec 2,58 przed rokiem, a na rynku indyków 3,79 wobec 4,00. Przeciętna opłacalność produkcji kurcząt poprawiła się więc w 2017 r., a indyków uległa pogorszeniu.

(rpf) Tomasz Kodłubański

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia