9.5°C

KRIR o budowie zapory zapobiegającej migracji dzików fot. Fotolia.com

KRIR o budowie zapory zapobiegającej migracji dzików

Napisał  Kwi 04, 2018

Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała, że popiera założenia „Programu budowy zapory zapobiegającej przemieszczaniu się dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń na lata 2018-2022”.

KRIR już w 2012 roku postulował o stworzenie ogrodzenia wzdłuż terenów, na którym pojawił się wówczas wirus afrykańskiego pomoru świń. Decyzja o budowie zapory została jednak podjęta z opóźnieniem.

Izby rolnicze uważają, że decyzja o budowie zapory jest jak najbardziej konieczna, aczkolwiek mają wątpliwości w pewnych kwestiach.

– Biorąc pod uwagę niewystarczające działania w zakresie zwalczania ASF u naszych wschodnich sąsiadów, zdaniem samorządu rolniczego, ogrodzenie w znacznym stopniu przyczyni się do powstrzymania migracji zarażonych dzików, a tym samym pozwoli skuteczniej eliminować napływ chorych osobników terytorium Polski – czytamy w oświadczeniu izb rolniczych.

KRIR ma jednak wątpliwości odnośnie następujących kwestii: 

- Inwestycja ma zostać zrealizowana w okresie trzech lat, a rozpoczęcie robót budowlanych ma rozpocząć się w grudniu 2918 roku. Zdaniem KRIR budowa zapory powinna zostać zrealizowana w możliwie najkrótszym czasie i bez zbędnej zwłoki oraz bez konieczności prowadzenia długotrwałych procedur przetargowych.

- Zdaniem KRIR, nadzór nad inwestycją powinien sprawować nie tylko minister do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ale także Ministerstwo Środowiska i np. Ministerstwo Obrony Narodowej. Ministerstwo Środowiska ma doświadczenie i podległe PP Lasy Państwowe.

- Proponowane warunki techniczne ogrodzenia powinny zawierać takie rozwiązanie jak: umocowanie siatki w gruncie w sposób trwały do fundamentów, na trwałych słupkach np. betonowych oraz odpowiednie zabezpieczenie siatki przed uszkodzeniami powodowanymi przez dzikie zwierzęta.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że projekt ustawy powinien zostać wzbogacony o dodanie przepisów zapisów  zabezpieczających rolników oraz określenie  podmiotu, sposobu naliczania i terminu wypłaty odszkodowania za utracone  korzyści i płody rolne w przypadku wykorzystania gruntów rolnych w pracach budowlanych.

(rpf) Krzysztof Przepióra, KRIR