60 procent Polaków sądzi, że gospodarstwa rolne są większe, niż w rzeczywistości fot. Paweł Pąk

60 procent Polaków sądzi, że gospodarstwa rolne są większe, niż w rzeczywistości

Napisał  Kwi 16, 2018

60 procent Polaków uważa, że gospodarstwa rolne w naszym kraju są większe niż w rzeczywistości. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika jednak, że aż 85% gospodarstw rolnych w Polsce ma powierzchnie mniejszą niż 15 hektarów.

Najwięcej małych gospodarstw jest w województwie Małopolskim i Podkarpackim. Największe gospodarstwa znajdują się natomiast na północy kraju.

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce nieznacznie przekracza 10 hektarów, co jest wynikiem, która stawia polskie rolnictwo w niekorzystnym świetle w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i nie sprzyja jego rozwojowi.

Krajem, w którym średnia wielkość gospodarstwa jest największa są Czechy (133 hektary). Na drugim miejscu z wynikiem 94 hektarów znajduje się Wielka Brytania. Najmniejsze gospodarstwa są w Rumunii (4 hektary), na Cyprze (3 hektary) i na Malcie (1 hektar).

IMAS Agri donosi, że w badaniach mających na celu określenie w jaki sposób Polacy postrzegają funkcjonowanie polskich gospodarstw, poproszono respondentów o określenie wielkości najczęściej występujących gospodarstw w Polsce. W tym celu mieli respondenci mieli wybrać jedną z odpowiedzi: do 15 ha, 15 – 50 ha oraz powyżej 50 ha. Okazało się, że większość respondentów sądzi, że gospodarstwa w Polsce są duże – ponad połowa wybrała wielkość od 15 do 50 ha, tymczasem w rzeczywistości takich gospodarstw jest zaledwie 12% w kraju.

Prawidłowej odpowiedzi udzieliło tylko 42 procent respondentów. Nieco więcej poprawnych odpowiedzi oddali mężczyźni (46 proc.), osoby młode do 29 lat (49 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (47%). Mieszkańcy wsi także znają tę sytuację lepiej, niż „miastowi” – 47% z nich znało rzeczywistą odpowiedź.

– Sytuacja ekonomiczna rolników jest powiązana ściśle z wielkością gospodarstwa. Polacy, obserwując dynamiczny rozwój tej branży sądzą, że rolnicy gospodarzą na dużych obszarach. Prawda jednak jest inna – w Polsce wciąż mamy do czynienia z małymi gospodarstwami i dużym rozdrobnieniem. Tym bardziej należy się cieszyć, że rolnicy tak dobrze odnajdują się w tej trudnej sytuacji – powiedział Marcin Piwowarczyk, badacz z Instytutu IMAS International.

(rpf) Krzysztof Przepióra, IMAS Agri

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia