7,6°C

reklama
reklama
Trudna sytuacja na rynku cukru fot. Tomasz Kodłubański

Trudna sytuacja na rynku cukru

Napisał  Kwi 20, 2018

Sytuacja na rynku cukru jest napięta. W Polsce produkcja cukru była rekordowa (ponad dwa miliony trzysta tysięcy ton ). Do tego trzeba dodać przeniesienie cukru z sezonu 2016/17 na 2017/18 w ilości dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy ton, wiec okazuje się, że dostępność tego surowca w bieżącym roku gospodarczym wynosi około dwa miliony sześćset tysięcy ton.

Przy naszej wewnętrznej konsumpcji na poziomie około milion siedemset tysięcy ton, żeby zbilansować rynek koniecznym jest wyeksportowanie około dziewięćset tysięcy ton cukru. Nie jest to łatwe zadanie ponieważ w ostatniej kampanii nie tylko w Polsce mieliśmy dużą produkcje cukru, w całej UE wyprodukowaliśmy znacznie więcej niż przed rokiem (dwadzieścia jeden milionów ton).

Na razie zniesienie kwotowania cukru nie poprawiło sytuacji branży cukrowniczej w Polsce, której wyniki finansowe za ubiegły rok były tylko nieznacznie gorsze niż w 2016. Do niskiej konkurencyjności polskiego cukru przyczynił się także spadek notowań tego surowca na światowych giełdach.

Na rynkach międzynarodowych, po dwóch latach deficytu, w tym roku produkcja o kilka milionów ton przewyższy zużycie. Do tego dochodzi niski poziom cen. Ceny spotowe w UE wynoszą około trzysta pięćdziesiąt euro za tonę (z dostawą do klienta), natomiast na giełdzie w Londynie transakcje na zakup cukru zawierane są po cenie poniżej trzysta euro za tonę.

W 2017 r. przychody ze sprzedaży polskiego przemysłu cukrowniczego wzrosły o ponad półtora procent do pięciu miliardów i siedmiuset milionów zł, ale zysk netto zmniejszył się o ponad dziewięć i pół procent do ponad ośmiuset sześćdziesięciu milionów zł.

Wskaźnik rentowności brutto wyniósł osiemnaście i osiem dziesiątych procent przychodów netto, a rentowności netto trochę ponad piętnaście procent. Są to wyniki nieco gorsze niż w 2016 r., ale znacznie lepsze niż w innych gałęziach przemysłu spożywczego, gdzie rentowność średnio wynosi cztery-pięć procent.

Jeżeli chodzi o tegoroczny areał zasiewów szacuje się, że areał zasiewów buraka cukrowego wyniesie dwieście trzydzieści pięć tysięcy hektarów, co oznacza podobny areał jak w roku poprzednim. Jeżeli średnie plony wyniosą sześćset sześćdziesiąt ton z hektara, to zbiory buraków cukrowych osiągną poziom około piętnastu milionów trzysta tysięcy ton i umożliwią produkcję około dwóch milionów trzystu tysięcy ton cukru. Produkcja cukru będzie większa od zapotrzebowania na rynku wewnętrznym (milion siedemset dwadzieścia tysięcy ton) i konieczny będzie duży eksport.

(rpf) Tomasz Kodłubański / źródło: KZPBC 

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama