18.7°C

Chroń dziecko w swoim gospodarstwie rolnym! fot. Paweł Pąk

Chroń dziecko w swoim gospodarstwie rolnym!

Napisał  Cze 04, 2018

Dzieci od najmłodszych lat towarzyszą nam przy pracach w gospodarstwie rolnym, interesują się tym, co robią dorośli i uczą się prowadzenia gospodarstwa.

Kiedyś to właśnie one przejmą „pałeczkę” i będą zarządzać gospodarstwem. Naturalne jest, że nie da się przekazać wiedzy i nauczyć ich niektórych czynności bez ich aktywnego udziału. Pamiętajmy jednak, że zgodnie z prawem dzieciom poniżej 16 roku życia nie wolno wykonywać pewnych czynności.

Przedstawiamy poniżej wykaz czynności niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia:

Obsługa maszyn:
- Kierowanie ciągnikami rolniczymi.
- Obsługa maszyn rolniczych – kombajnów, kosiarek, pras do słomy i siana, kopaczek do roślin okopowych.
- Przebywanie dzieci w zasięgu pracy maszyn i pojazdów rolniczych.
- Pomoc dzieci przy sprzęganiu i dopuszczanie ich do przebywania w strefie pomiędzy ciągnikiem, a sprzęganą maszyną.
- Obsługiwanie maszyn stacjonarnych: sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy, dmuchaw, przenośników ślimakowych i taśmowych.
- Przebywanie dzieci na pomostach załadunkowych siewników i sadzarek do ziemniaków w trakcie pracy maszyn.
- Obsługiwanie ładowaczy i podnośników.

Pozyskiwanie i obróbka drewna:
- Uczestniczenie w przerzynaniu drewna pilarką tarczową.
- Powierzanie dzieciom prac, związanych z używaniem pilarek łańcuchowych.
- Wykonywanie przez dzieci prac, związanych z wycinką i ścinaniem, ściąganiem drzew oraz załadunkiem i rozładunkiem drewna.
- Powierzanie dzieciom prac, związanych ze ścinką i rąbaniem drewna.

Obsługa zwierząt hodowlanych:
- Powierzanie dzieciom prac, związanych z obsługą zwierząt o dużej masie ciała – bydło, trzoda chlewna.
- Uczestniczenie w załadunkach i rozładunkach zwierząt, a także ich uboju i rozbiorze.Spawanie:
- Pomoc dzieci w spawaniu elektrycznym i gazowym oraz pomoc przy pracach spawalniczych.

Substancje chemiczne, nawozy mineralne i rozpuszczalniki:
- Udostępnianie dzieciom substancji chemicznych stosowanych w gospodarstwie – substancji żrących, paliw, środków ochrony roślin oraz nawozów.
- Powierzanie dzieciom prac z użyciem rozpuszczalników organicznych i narażanie ich na kontakt z tymi substancjami.Prace grożące ciężkimi poparzeniami i pożarem:
- Angażowanie dzieci do rozpalania i obsługi pieców centralnego ogrzewania.Prace w zbiornikach zamkniętych:
- Pomoc w pracach w silosach i zbiornikach zamkniętych, a także opróżnianie zbiorników szamb, wywóz gnojówki i gnojownicy.Prace na wysokościach:
- Wszelkie prace na wysokościach, na przykład: na drabinach, dachach, pomostach.

Prace w wykopach ziemnych:
- Powierzanie dzieciom brania udziału w kopaniu rowów i dołów oraz wykonywania prac w wykopach.Prace w hałasie i zapyleniu
- Przebywanie dzieci w środowisku o dużym natężeniu hałasu, niedostatecznym oświetleniu, w pomieszczeniach zapylonych pyłami pochodzenia roślinnego oraz wykonywać czynności narażających je na kontakt z chorobotwórczymi czynnikami biologicznymi (bakteriami, roztoczami, pasożytami zwierzęcymi, grzybami).

Dźwiganie i przenoszenie ciężkich przedmiotów:
- Powierzanie dzieciom wykonywania prac, wymuszających długotrwałe przyjmowanie nienaturalnej pozycji ciała
- Uczestniczenie w czynnościach, związanych z dźwiganiem i przenoszeniem ciężkich przedmiotów.

Powyższa lista czynności zakazanych jest bardzo długa, ale chyba nie ma nic cenniejszego od zdrowia i życia, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, które są dla nas najważniejsze.

(rpf) Anna Kamińska

reklama