ASF: Jakie wsparcie dla hodowcy rezygnującego z hodowli świń fot. Paweł Pąk

ASF: Jakie wsparcie dla hodowcy rezygnującego z hodowli świń

Napisał  Lip 18, 2018

Nowela rozporządzenia Rady Ministrów zakłada udzielenie pomocy finansowej gospodarzom, którzy zrezygnowali z hodowli świń z powodu afrykańskiego pomoru świń.

Jakie przewidziano rekompensaty?

136 złotych za świnię, przewidziane na maksymalnie 50 sztuk - tyle mają wynieść przewidziane rekompensaty.

Według nowych przepisów, refundacja kosztów poniesionych za zakup materiałów do ochrony i dezynfekcji używanych przez hodowców świń w tym roku nie będzie mogła przekroczyć 75% tych kosztów. W kolejnych latach - 50%.

- Pomoc udzielana przez ARiMR będzie dotyczyła wyrównania utraconych przez producentów świń dochodów w wyniku obowiązywania zakazu utrzymywania tych zwierząt w gospodarstwie lub ich wprowadzania do niego, który został wydany w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń – podaje resort rolnictwa.

Pomoc udzielana będzie na wniosek rolnika, złożony na udostępnionym i opracowanym przez Agencję formularzu.

Nowela rozporządzenia Rady Ministrów zakłada również, że hodowcy będą mogli ubiegać się o preferencyjne kredyty bankowe na wznowienie produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (takich jak np. susza, przymrozki, deszcz nawalny, powódź).

Producenci rolni będą mogli ubiegać się również o preferencyjne kredyty obrotowe. Mają być one przeznaczone na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. To rozwiązanie jest przeznaczone dla tych rolników, którzy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o kredyt bankowy uzyskali co najmniej 10 tys. złotych ze sprzedaży produktów rolnych.

Pojawia się pytanie, czy te rozwiązania okażą się wystarczające dla hodowców trzody chlewnej, którzy coraz częściej decydują się na protest przeciwko wybijaniu świń w ich gospodarstwach w przypadku stwierdzenia ogniska afrykańskiego pomoru świń we własnej lub sąsiedniej chlewni.

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk, źródło: MRiRW

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia