9.3°C

Rząd chce ograniczyć nieuczciwe praktyki handlowe fotolia

Rząd chce ograniczyć nieuczciwe praktyki handlowe

Napisał  Sie 01, 2018

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Czy ograniczy to nieuczciwe praktyki handlowe?

Nowela w sprawie relacji rolników z handlem i przetwórstwem ma wzmocnić pozycję rolników. - Ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności jest podstawowym celem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. W łańcuchu dostaw żywności to najczęściej rolnicy stanowią najsłabsze ogniwo i są narażeni na stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych przez podmioty o większej sile przetargowej i potencjale ekonomicznym – podaje resort rolnictwa.

Obowiązujące przepisy nie pozwalały rolnikom zgłaszać zawiadomień o nieuczciwych praktykach handlowych do UOKiK. Rozwiązania zaproponowane w nowelizacji mają to gospodarzom umożliwić. Przepisami ustawy mają objęte zostać wszystkie relacje handlowe między dostawcą a nabywcą i zapewnienie anonimowości osobie zgłaszającej takie zawiadomienie. Przepis dotyczący łącznej wartości obrotów między dostawcą a nabywcą – 50 tys. złotych został uchylony, zrezygnowano też z minimalnego progu 100 mln złotych.

Ponadto poszerzony został krąg podmiotów uprawnionych do zgłaszania zawiadomień – z przedsiębiorcy zainteresowanego tą sprawą na ogół obywateli. Zapewniono również możliwość zlecania przez UOKiK kontroli Inspekcji Handlowej.

(rup) Elżbieta Mikołajczyk / żródło: MRiRW