23.9°C

Będzie zmiana wysokości dopłat dla gospodarstw ekologicznych? fotolia

Będzie zmiana wysokości dopłat dla gospodarstw ekologicznych?

Napisał  Sie 22, 2018

A dokładniej mówiąc – tzw. degresywności płatności. Wnioskuje o to samorząd rolniczy, a ministerstwo rolnictwa przychyla się do prośby, odpowiadając, że wniosek będzie rozpatrzony, ale ewentualne zmiany wprowadzone dopiero po 2020 roku.

Degresywność płatności dla gospodarstw ekologicznych stosowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Co to dokładnie jest degresywność? - Mechanizm ten stosowany jest w przypadku większych powierzchni deklarowanych do płatności, tj. powyżej 50 ha. Polega on na stopniowym, tzn. wraz ze wzrostem wielkości zadeklarowanej powierzchni – zmniejszeniem przysługującej płatności ekologicznej – wyjaśnia resort rolnictwa.

I tak, aktualnie, dla gospodarstw ekologicznych o powierzchni do 50 ha stosowane jest 100% płatności ekologicznej. W przypadku areałów do 100 ha, 100% płatności rolnik dostanie tylko do 50 ha, a pozostała powierzchnia zostanie objęta wsparciem w wysokości 75%. Z kolei, gdy gospodarstwo jest większe niż 100 ha, do pierwszych 50 hektarów płatność wynosi 100% stawki, do kolejnych 50 hektarów 75%, a pozostała powierzchnia jest objęta wsparciem o obniżonej do 50% stawce.

Samorząd rolniczy wnioskuje więc do resortu rolnictwa o zwiększenie powyższych wielkości gospodarstwa, do którego można otrzymać wsparcie o wysokości kolejno 100%, 75% i 50% stawki podstawowej. Ministerstwo podziękowało za przypomnienie i postanowiło się sprawą zająć, jednak od razu też przyznało, że najwcześniej zmiany będą mogły być wprowadzone wraz z naborem wniosków w 2020 roku.

- Poziom degresywności dla działania Rolnictwo ekologiczne określony jest na poziomie postanowień PROW 2014-2020, tak więc ewentualna jego zmiana związana jest z długotrwałą procedurą obejmującą m.in. zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 i uzyskanie akceptacji Komisji Europejskiej – przytacza odpowiedź resortu rolnictwa KRIR. - W związku z tym poinformowano, że w zakresie degresywności ewentualne zmiany mogłyby mieć zastosowanie najwcześniej od kampanii naboru wniosków w 2020 r. - czytamy na stronie KRIR.

(rpf) Grażyna Okulicz / źródło: KRIR

reklama