3.9°C

Zakaz nieuczciwych praktyk handlowych fotolia

Zakaz nieuczciwych praktyk handlowych

Napisał  Paź 29, 2018

Parlament Europejski opowiada się za zakazaniem nieuczciwych praktyk w handlu żywnością. To dla rolników poważne wsparcie – podaje „Rzeczpospolita”.

Parlament Europejski poparł dyrektywę zakazującą nieuczciwych praktyk w handlu żywnością. Aby zmiany weszły w życie, potrzebna jest teraz jeszcze zgoda większości państw członkowskich. Wśród praktyk, które mają zostać zakazane wymienione są: opóźnienia o ponad 30 dni z płatnościami za produkty łatwo się psujące, jednostronne zmiany warunków umów czy też anulowanie zamówień w ostatniej chwili.

- Pozostałe praktyki będą dozwolone, pod warunkiem że zostaną z góry zawarte w sposób jasny i jednoznaczny w umowie pomiędzy stronami: nabywca zwraca dostawcy niesprzedane produkty spożywcze; nabywca pobiera od dostawcy opłatę za zagwarantowanie lub przedłużenie umowy o dostawę produktów spożywczych; dostawca ponosi koszty promowania lub wprowadzania do obrotu produktów spożywczych sprzedawanych przez nabywcę – informuje „Rzeczpospolita”.

Jak wylicza „Rzeczpospolita”, w Unii Europejskiej ponad połowę ceny zakupu produktu żywnościowego inkasuje detalista, 28 proc. – przetwórca, a jedynie 21 proc. – rolnik. Gospodarze od wielu lat skarżyli się na to, że są poszkodowani i znajdują się w gorszej pozycji negocjacyjnej podczas rozmów z dużymi detalistami.

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: „Rzeczpospolita”