Ograniczenia ilościowe na odtłuszczone mleko w proszku fotolia

Ograniczenia ilościowe na odtłuszczone mleko w proszku

Napisał  Paź 29, 2018

Według rozporządzenia Rady Unii Europejskiej ograniczenie ilościowe na zakup odtłuszczonego mleka w proszku po cenie ustalonej w 2018 roku wyniesie zero. Oznacza to, interwencja publiczna na rzecz SMP pozostaje w mocy, jednak prowadzenie skupu możliwe będzie tylko w drodze procedury przetargowej (jak w 2018 roku) – podaje KRIR.

Ograniczenia nałożono po to, aby uniknąć zakupu odtłuszczonego mleka w proszku (po ustalonej cenie), w sytuacji, w której nie byłoby to zgodne z celami siatki bezpieczeństwa. Jak przypomina KRIR, na rynku mleka nadal widoczna jest rozbieżność pomiędzy cenami białka mleka i tłuszczu.

- W 2018 r. ceny rynkowe odtłuszczonego mleka w proszku na rynku unijnym pozostają poniżej poziomu interwencji publicznej, podczas gdy ceny masła są ponad dwukrotnie wyższe od poziomu interwencji publicznej. W rozporządzeniu Rady czytamy, że ceny surowego mleka płacone rolnikom w 2018 r. znajdują się na poziomie, który sprawia, że chów bydła mlecznego jest opłacalny z uwagi na obecny duży popyt na masło i ser mimo stosunkowo niskich cen białka mleka – informuje KRIR.

Jak przewiduje Rada UE, w przyszłym roku podstawy rynku mleka i jego przetworów pod względem popytu, podaży i kształtowania się cen będą podobne jak w tym roku – szczególnie jeśli chodzi o ceny tłuszczu pochodzącego z mleka i białka mleka. Stąd też decyzja o ograniczeniach ilościowych na zakup odtłuszczonego mleka w proszku (po cenie ustalonej w 2019 roku) na poziomie zera.

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: KRIR

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia