Partnerstwo gospodarcze między UE a Japonią fotolia

Partnerstwo gospodarcze między UE a Japonią

Napisał  Lis 15, 2018

Zapowiada się umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią, która stanowi strategiczny rynek eksportowy dla produktów rolno-spożywczych.

Zniesienie taryf celnych i barier pozataryfowych oraz perspektywa współpracy stwarzają nowe możliwości sprzedaży żywności z Europy. Taka umowa wzmocni także konkurencyjność tego sektora w dynamicznie rozwijającym się regionie Azji i Pacyfiku.

Unijni partnerzy COPA i COGECA, CELCAA oraz FoodDrinkEurope zaznaczyli swoje poparcie dla umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią. Japonia to ważny rynek eksportowy w zakresie sprzedaży produktów rolno-spożywczych, o dużym potencjale dalszego wzrostu.

- Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE i Japonią jest bardzo ważnym i korzystnym dla obu stron porozumieniem, mającym potencjał stworzenia istotnych szans rynkowych dla europejskich rolników, producentów żywności i dla całego łańcucha wartości. UE jest światowym liderem produkcji wysokiej jakości żywności, a wdrożenie tej niezwykle ważnej umowy handlowej będzie kluczem dostępu do dużego i cennego rynku – uważa Phil Hogan, Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Ostateczną decyzję w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią podejmie Parlament Europejski. Jak podkreślił Fraser Cameron, Dyrektor EU-Asia Centre, umowa taka będzie „stanowiła niezwykle ważny sygnał, że obie strony opowiadają się za wielostronnym, regulowanym przepisami systemem.”

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: KRIR/Copa-Cogeca 

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia