6.3°C

Wykorzystany limit pomocy de minimis fotolia

Wykorzystany limit pomocy de minimis

Napisał  Lis 19, 2018

Limit pomocy de minimis w rolnictwie został wyczerpany. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do resortu rolnictwa o wyjaśnienia, jaki wpływ to przekroczenie będzie miało na finanse rolników. Samorząd rolniczy chce również podjęcia prac nad zwiększeniem tej kwoty.

Kwota pomocy de minimis w rolnictwie została przekroczona. Krajowa Rada Izb Rolniczych zastanawia się, co to w praktyce oznacza dla gospodarzy.

- W związku z informacją o wykorzystaniu przez Polskę w 100% kwoty pomocy de minimis w rolnictwie oraz wstrzymaniu wprowadzania nowych decyzji i zatwierdzania sprawozdań zawierających decyzje z rozporządzenia 1408/2013 – 9 listopada 2018 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne przekazanie informacji, jaki wpływ przekroczenie to, będzie miało bezpośredni wpływ na rolników, a także podjęcie prac, aby zwiększyć tą kwotę – czytamy na stronie internetowej KRIR.

Ta sytuacja bardzo niepokoi gospodarzy. Zdaniem samorządu rolniczego, przekroczenie limitu pomocy de minimis wpłynie prawdopodobnie na pomoc suszową. Problem z otrzymaniem wsparcia mogą mieć rolnicy, którzy ponieśli straty wynoszące mniej niż 30 procent. Farmerzy nie kryją rozgoryczenia faktem, że choć ich gospodarstwa nie wykorzystały kwoty de minimis, już nie mogą skorzystać z tej pomocy. Krajowa Rada Izb Rolniczych obawia się, że pieniędzy zabraknie również na dopłaty do materiału siewnego.

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: KRIR