21°C

KRUS podał wysokość składek obowiązujących w pierwszym kwartale 2019 r. fot. Paweł Pąk

KRUS podał wysokość składek obowiązujących w pierwszym kwartale 2019 r.

Napisał  Gru 12, 2018

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała informacje o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników obowiązujących w pierwszym kwartale 2019 roku.

Z komunikatu dowiadujemy się, że wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, zgodnie z Uchwałą Nr 10 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 grudnia 2018 r. w pierwszym kwartale 2019 r., nadal stanowić będzie kwotę 42,00 zł. 

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika wynosi 42 zł miesięcznie

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie,

Taką samą składkę (w wysyokości 42 zł miesięcznie) zobowiązany jest uiścić zatrudniający pomocnika rolnika. W przypadku, gdy okres podlegania ubezpieczeniu pomocnika, z którym zawarto umowę o pomocy przy zbiorach jest krótszy niż miesiąc, wysokość należnej składki rolnik oblicza proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w pierwszym kwartale 2019 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w grudniu br. emerytury podstawowej (912,86 zł), tj. 91,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w pierwszym kwartale 2019 r. za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych nadal stanowić będzie:
- 12% emerytury podstawowej tj. 110,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
- 24% emerytury podstawowej tj. 219,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
- 36% emerytury podstawowej tj. 329,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
- 48% emerytury podstawowej tj. 438,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za 1 kwartał 2019 r. upływa z dniem 31 stycznia 2019 r. Termin płatności składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

(rpf) jp / źródło: KRUS

reklama