-0.2°C

reklama
reklama
UOKiK: lepsza ochrona rolników dzięki nowelizacji ustawy o przewadze kontraktowej fotolia

UOKiK: lepsza ochrona rolników dzięki nowelizacji ustawy o przewadze kontraktowej

Napisał  Gru 20, 2018

Rolnicy i małe podmioty mają od 11 grudnia więcej możliwości ochrony przed nieuczciwymi działaniami w obrocie produktami rolno-spożywczymi, zwłaszcza w kontekście przewagi kontraktowej, która zyskała nową definicję.

Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zmiany dotyczą m.in. braku progu wartości obrotów, możliwości anonimowego zgłaszania spraw oraz rygoru natychmiastowej wykonalności.

Od 11 grudnia do interwencji urzędu wystarczy, że pomiędzy stronami umowy będzie istniała dysproporcja w potencjale ekonomicznym.

Brak progu wymaganego minimalnego obrotu między kontrahentami.
Z ustawy znikł drugi warunek mówiący, że kontrahent który jest słabszy, nie może dostarczać swoich produktów do innego kontrahenta. Zmiana ta pozwoli UOKiK zająć się przez większą liczbą spraw – podobnie jak zniesienie progów obrotowych, bowiem przed zmianą w ustawie urząd mógł interweniować jedynie w sytuacji, kiedy wartość obrotów pomiędzy dostawcą a nabywcą przekraczała w jednym z ostatnich lat 50 tys. zł., a obrót silniejszej strony lub jej grupy kapitałowej wynosił co najmniej 100 mln zł w roku poprzedzającym. Obecnie UOKiK może wkroczyć w każdym przypadku wykorzystywania przewagi kontraktowej.

Możliwość anonimowego zgłoszenia.
Pozwoli to również na ochronę małych i średnich podmiotów, w tym rolników. Zmiany dają ponadto również każdemu możliwość zawiadomienia o nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej i gwarantują jego anonimowość.

Rygor natychmiastowej wykonalności.
Kolejną istotną zmianą jest uproszczenie nadawania decyzji urzędu rygoru natychmiastowej wykonalności, co oznacza nakaz natychmiastowego zaprzestania praktyki godzącej w słabszą stronę kontraktu, np. rolnika.

Zmiany w ustawie zapewniają większą ochronę małych podmiotów gospodarczych na rynku rolno-spożywczym, jakimi są rolnicy oraz zwiększają możliwość interwencji prezesa UOKiK.

Kara jaką może nałożyć UOKiK za naruszanie przepisów może wynieść do 3% rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Zmiany w ustawie dotyczą również umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy.

(rpf) jp / źródło: UOKiK

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia