25.1°C

KOWR: do 15 stycznia deklaracje dla producentów win fot. Paweł Pąk

KOWR: do 15 stycznia deklaracje dla producentów win

Napisał  Sty 08, 2019

Do 15 stycznia 2019 roku producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino zobowiązani są do złożenia w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa deklaracji o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym (załącznik nr 4).

Obowiązek dotyczy producentów i przedsiębiorców wyrabiających wina, wpisanych do ewidencji na rok gospodarczy 2018/2019. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina zobowiązani są do złożenia Deklaracji o:
- zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 10,
- zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron oraz dostarczenia przedsiębiorcom wyrabiających wino w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 11,
- produkcji win lub moszczów winogronowych z własnych lub zakupionych produktów w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 12

Osoby dostarczające winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisani do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora generalnego KOWR zobowiązani są do złożenia Deklaracji o:
- zbiorach winogron w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 15,
- ilości winogron lub moszczu winogronowego, dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 16.

Wzory formularzy deklaracji, o których mowa powyżej określone zostały Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1968) – dostępne są na stronie internetowej KOWR.

(rpf) jp / KOWR

reklama