17.1°C

Emerytury - także rolnicze - będą wyższe od marca fot. Paweł Pąk

Emerytury - także rolnicze - będą wyższe od marca

Napisał  Sty 19, 2019

Emeryci i renciści o najniższych dochodach mają otrzymać najwyższą w ostatnich latach procentową podwyżkę w ramach wzrostu rent i emerytur. Generalnie jednak, od marca, zgodnie z przyjętym 11 grudnia ubr. projektem ustawy o rentach i emeryturach, wzrosną one o wskaźnik waloryzacji – 103,26 procent.

Najniższa gwarantowana emerytura będzie wyższa o 70 złotych – tyle wynosi dolna granica wzrostu świadczeńMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że najniższe świadczenia będą podwyższone dwukrotnie wyżej niż wynikałoby z ustawowego prognozowanego wskaźnika waloryzacji, czyli o 6,8%.Tym samym od marca najniższa emerytura – także rolnicza (bo zmiany dotyczą również świadczeń dla rolników indywidualnych) – będzie wynosić 1100 zł brutto.

Minimalna renta też została określona na wyższym niż dotąd poziomie, tak więc odbiorcy renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w najgorszym przypadku będą otrzymywać 825 zł brutto, zamiast obecnych 772,35 zł brutto, a odbiorcy emerytury częściowej – o 35 złotych więcej.

Rolnicze emerytury obejmuje gwarancja najniższego świadczenia, co oznacza, że jeśli byłyby niższe niż najniższa emerytura z ZUS, to musiałyby być podwyższone do tej kwoty.

Już teraz szacuje się, że waloryzacja rent i emerytur obejmie 4,7 mln rencistów i emerytów, do tego 105 tys. osób korzystających ze świadczeń przedemerytalnych, 281 tys. osób, którym przyznano renty socjalne oraz 1,14 mln osób będących na rentach i emeryturach z KRUS.

Podwyżka rent i emerytur nie będzie tanią operacją – planowany koszt waloryzacji ma wynieść ok. 8,4 mld zł.

O wartości waloryzacji można mówić w kontekście siły nabywczej pieniądza trafiającego do kieszeni emeryta i rencisty. A ta zależy od inflacji. Portal money pl informuje, że „w grudniu inflacja CPI obniżyła się do 1,1% r/r, z 1,3% r/r w listopadzie.

Roczne tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych wzrosło do 0,9% r/r z 0,7% r/r w listopadzie. Ceny paliw do prywatnych środków transportu wzrosły o 7,7% r/r, wobec wzrostu o 10,6% r/r miesiąc wcześniej. Koszt nośników energii wzrósł o 1,1% vs. wzrost o 1,2% r/r w listopadzie.

Grudzień przyniósł dalszy spadek inflacji konsumenckiej, która pozostaje wyraźnie poniżej dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu NBP (2,5% +/- 1 p.p.). Biorąc pod uwagę działania legislacyjne nakierowane na stabilizację cen energii elektrycznej na poziomie z połowy 2018 r., w 2019 r. inflacja CPI może nadal pozostawać poniżej celu NBP przez niemal cały rok. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że w 2019 r. stopy procentowe pozostaną bez zmian, a do pierwszej podwyżki dojdzie w 2020 roku – przewiduje starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak”.

(rpf) Paweł Okoński

reklama