18°C

Młodzi rolnicy z Polski, Czech i Słowacji razem fot. MRiRW

Młodzi rolnicy z Polski, Czech i Słowacji razem

Napisał  Mar 05, 2019

Podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce odbyło się spotkanie przedstawicieli młodych rolników z Polski, Czech i Słowacji. Szefowie organizacji podpisali deklarację o współpracy. 

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy polskim Związkiem Zawodowym Centrum Narodowym Młodych Rolników, Stowarzyszeniem Młodych Rolników Republiki Czeskiej, Stowarzyszeniem Słowackich Młodych Rolników. W Deklaracji czytamy, że tożsamość celów i wyzwań dla młodych rolników z Czech, Słowacji i Polski w wielu dziedzinach stawia przed wspomnianymi trzema organizacjami identyczne zadania. 

Aby zwiększyć szanse na osiągnięcie pożądanych celów, postanowiliśmy rozszerzyć współpracę i skoordynować nasze wysiłki, z poszanowaniem różnic w krajowym rolnictwie – piszą sygnatariusze dokumentu. 

Przedstawiciele młodych rolników z Polski, Czech i Słowacji podkreślili, że są przekonani, iż wspólne działania pozwolą osiągnąć znacznie lepsze wyniki. Planują oni zacieśniać relacje z organizacjami unijnymi, wypracowywać wspólne stanowiska w kwestiach ogólnoeuropejskich, wymieniać się doświadczeniami oraz kontaktami, pracować nad zacieśnianiem współpracy pomiędzy rolnikami w poszczególnych krajach i wspierać w podejmowaniu wspólnych inicjatyw. 

(rpf) jp

reklama