19.1°C

Nie ryzykuj, nie wypalaj traw fotolia

Nie ryzykuj, nie wypalaj traw

Napisał  Mar 05, 2019

Jak co roku smutnym symptomem nadejścia wiosny staje się wypalanie traw. Choć z roku na rok ich liczba maleje, bo świadomość co do tego działania jest coraz większa, to jednak wciąż nie brakuje osób przekonanych o użyźniającym wpływie wypalania na glebę.

Wypalanie traw tak naprawdę wyjaławia glebę, spowalnia rozkład resztek roślinnych, zabija obecne w niej pożyteczne stworzenia, również te będące pod ochroną, jak np. trzmiele. Nawet jednorazowe wypalenie obniża wartość plonów o 5- 8%, pogarsza skład botaniczny siana. Wysoka temperatura powoduje, że takie związki jak na przykład azot, łatwo utleniają się. Po takim „zabiegu” ziemia potrzebuje nawet kilku lat, by powrócić do plonów sprzed pożaru.

Dodatkowo, należy pamiętać, że wypalanie traw jest karalne. Grożą za to kary grzywny w wysokości do 5 tys. zł, a jeśli w wyniku wypalania traw powstał pożar, który stanowił zagrożenie dla zdrowia i życia osób albo spowodował duże straty, trzeba liczyć się nawet z karą pozbawienia wolności do lat 10.Za wypalanie traw rolnik może stracić dotacje

Rolnicy korzystający z dopłat bezpośrednich zobowiązani są do przestrzegania przepisów unijnych w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie, które wyraźnie wskazują na sankcje w postaci zmniejszenia, a nawet całkowitego odebrania dopłat w przypadku zlekceważenia norm prawnych w tym zakresie - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.).

Płatności bezpośrednie mogą zostać pomniejszone jeśli rolnikowi udowodni się, że wypalał trawy na którymkolwiek z posiadanych przez niego gruntów, m.in. jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność ekologiczna, płatność ONW z PROW 2014-2020.

(rpf) jp

reklama