Wydrukuj tę stronę
Zabezpieczenie społeczne rolników w Europie fot. Paweł Pąk

Zabezpieczenie społeczne rolników w Europie

Napisał  Mar 21, 2019

20 marca odbyła się międzynarodowa konferencja „Adekwatne i dynamiczne zabezpieczenie społeczne dla rolników w Europie” zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Celem konferencji było porównanie odrębnych systemów ubezpieczenia społecznego rolników w Europie oraz zapoznanie jej uczestników ze złożonością uwarunkowań determinujących kształt tych systemów.

Instytucje powołane do realizacji zadań ubezpieczenia społecznego rolników są podmiotami wyspecjalizowanym w obsłudze tej grupy zawodowej, tym samym potrafią skutecznie odpowiadać na jej potrzeby. Taką instytucją w Polsce od 1991 roku jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zakres zadań Kasy to, poza wypłacaniem świadczeń emerytalnych i rentowych, również prowadzenie działalności prewencyjnej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych, a także rehabilitacja dla rolników.

Istotnym działaniem jest prowadzenie orzecznictwa lekarskiego w związku z ustalaniem prawa ubezpieczonych w KRUS do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Podczas konferencji prelekcję wygłosiła dr Aleksandra Hadzik – Prezes KRUS oraz przedstawiciele instytucji należących do Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP):
- Arnd Spahn, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) – Niemcy
- Eric van Daele, Członek Zarządu Mutualité Sociale Agricole (MSA) – Francja
- Antti Huhtamäki, Zastępca Prezesa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) – Finlandia
dr Erich Koch – Sekretarz Generalny ENASP, Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) – Austria.

Sieć ENASP powstała, aby wspólnie określać nowe cele w ubezpieczeniu społecznym rolników, chronić interesy ludności rolniczej w oparciu o zasadę solidarności i spójności terytorialnej.

ENASP reprezentuje interesy ubezpieczenia społecznego rolników na forum władz unijnych oraz stanowi skuteczną platformę wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy jej członkami i innymi partnerami w ubezpieczeniach społecznych. ENASP reprezentuje ponad 15,3 mln świadczeniobiorców. Rocznie realizuje łącznie 45 mld euro świadczeń finansowych.

(rpf) jp