Wydrukuj tę stronę
Szkolnictwo rolnicze wymaga dostosowania do współczesnych czasów fot. Paweł Pąk

Szkolnictwo rolnicze wymaga dostosowania do współczesnych czasów

Napisał  Kwi 08, 2019

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem dotyczącym szkolnictwa rolniczego. Zdaniem Zarządu należaloby podjąć działania mające na celu wypracowanie i wdrożenie takiego modelu zawodowego szkolnictwa rolniczego, który będzie odpowiadał obecnym potrzebom i będzie dopasowany do współczesnych czasów.

Likwidacja zawodowych szkół rolniczych i gospodarstw szkolnych we wcześniejszych czasach, czy przekazanie ich prowadzenia starostom, przestarzała baza dydaktyczna, niedostosowane kierunki kształcenia, często nieodpowiadające obecnym wymaganiom stawianym współczesnym gospodarsatwom rolnym, czy kształtowanych przez rynek pracy oraz szybko postępujące zmiany, jakie zachodzą w rolnictwie, mają bezpośredni wpływ na podejmowane przez młodzież decyzje w zakresie wyboru szkół średnich.

– Nie ulega wątpliwości, że nowoczesne rolnictwo potrzebuje zmiany oferty kształcenia, nowoczesnej bazy szkoleniowej i technologicznej, jak również dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej – informuje KRIR

W związku z powyższym, w imieniu samorządu rolniczego, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości powołania Zespołu, którego celem będzie opracowanie i przygotowanie rozwiązań w sprawie przyszłości szkolnictwa rolniczego, stwarzającego młodym ludziom szanse na rozwój zawodowy na poziomie odpowiadającym obecnym czasom i wymaganiom.

(rpf) pp / Źródło: KRIR