16.2°C

Trwają prace nad uruchomieniem nowego działania PROW fot. Paweł Pąk

Trwają prace nad uruchomieniem nowego działania PROW

Napisał  Kwi 12, 2019

Jak informuje ministerstwo rolnictwa, obecnie trwają prace nad przygotowaniem zestawu wymogów, które spełniałyby warunki niezbędne do uruchomienia działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020. Kto będzie mógł skorzystać z tej płatności po wprowadzeniu działania w życie?

Polska dotychczas nie wdrażała tego rodzaju wsparcia, choć przepisy unijne przewidują taką możliwość (rozporządzenie nr 1305/2013) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020, działania Dobrostan zwierząt finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Płatności z tytułu działania Dobrostan zwierząt polegają na rekompensowaniu rolnikowi kosztów wiążących się z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów, w szczególności w zakresie:
- dostarczania wody i pożywienia oraz zapewniania opieki zgodnie z naturalnymi potrzebami chowu zwierząt;
- warunków przetrzymywania, takich jak większa przestrzeń, pokrycia podłogowe, materiały wzbogacające, naturalne światło;
- dostępu do wybiegu.

Wymogi ustanowione w ramach tego działania muszą wykraczać poza odpowiednie obowiązkowe normy wzajemnej zgodności oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi.

Płatności obejmować mogą jedynie dodatkowe koszty/utracone korzyści związane z zastosowaniem w produkcji podwyższonych standardów. Oznacza to, że płatność z tytułu tego działania ma charakter rekompensaty.

Działanie to stanowi zachętę do stosowanie określonego, nieoptymalnego z punktu widzenia ekonomicznego, systemu produkcji - rolnik stosujący lepsze standardy warunków utrzymania zwierząt uzyskuje płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe.

Płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt nie mogą uwzględniać kosztów inwestycji związanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt. Wysokość stawki płatności zależna jest od zakresu wprowadzonych wymogów i kosztów ich zastosowania. Państwo Członkowskie opracowuje odpowiednią kalkulację płatności.

Uruchomienie nowego działania w ramach PROW 2014-2020 wiąże się z koniecznością przejścia długotrwałej procedury zmiany PROW, w tym zatwierdzenia jej przez Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 i Komisję Europejską, zmiany ustawy o PROW 2014-2020 oraz wydania odpowiedniego rozporządzenia wykonawczego MRiRW.

(rpf) jp / ARiMR

reklama