19.1°C

Stado krów z Deszczna zostanie uśmiercone fot. Gmina Deszczno

Stado krów z Deszczna zostanie uśmiercone

Napisał  Maj 28, 2019

Jak poinformował Główny Lekarz Weterynarii, po dokonaniu analizy uwarunkowań prawnych i epizootycznych dotyczących stada krów z gminy Deszczno w powiecie gorzowskim, w sprawie nie występują merytoryczne przesłanki uzasadniające zwrócenie się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej w celu rozważenia zmiany podjętych dotychczas rozstrzygnięć.

Dotyczy to w szczególności zmiany decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 października 2018 r., znak PLW 0801-4652/01/13d, na mocy której właściciel zwierząt został zobowiązany do zabicia 170 sztuk bydła.

Za taką oceną sytuacji, według Głównego Lekarza Weterynarii, przemawiają względy natury prawnej, jak również potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt hodowlanych przed zagrożeniami, których źródło może stanowić przedmiotowe stado bydła.

W celu zapewnienia możliwie najbardziej obiektywnej oraz kompetentnej opinii w sprawie Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się o wyrażenie stanowiska do Rady Sanitarno-Epizootycznej.

W swym stanowisku Rada Sanitarno-Epizootyczna uznała, że nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakie wiąże się z utrzymywaniem przy życiu tak licznego stada zwierząt nieobjętego dotychczas kontrolą lekarsko-weterynaryjną oraz, że wydana w sprawie decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 października 2018 r. była w pełni uzasadniona.

(rpf) jp / GIW

reklama