Ziemniaki w sklepie muszą być oznaczone flagą fot. TK

Ziemniaki w sklepie muszą być oznaczone flagą

Napisał  Maj 30, 2019

26 maja br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mająca na celu udostępnienie konsumentom informacji o państwie pochodzenia ziemniaków dostępnych w sprzedaży.

Ma to umożliwić świadomy wybór ziemniaków wyprodukowanych przez polskich rolników oraz zapobiec sprzedaży produktów z zagranicy bez opakowań i oznakowania.

Na stronie samorządu rolniczego czytamy: „Zgodnie z rozporządzeniem informacje dotyczące państwa pochodzenia i wizerunek flagi państwa pochodzenia podaje się na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio ich prezentacji.

Informację dotyczącą państwa pochodzenia ziemniaków podaje się z zastosowaniem czcionki o wysokości nie niższej niż użyta do prezentacji ich nazwy. Wysokość wizerunku flagi państwa pochodzenia ziemniaków nie może być niższa niż wysokość czcionki użytej do prezentacji ich nazwy”.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia