12.4°C

O nowych przepisach dotyczących umów kontraktacyjnych

Napisał  Lip 24, 2019

Nie może być sytuacji, że rolnik pomimo ogromnych nakładów jest zmuszony do sprzedaży swoich plonów poniżej kosztów wytwarzania – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do Sejmu skierowany został, przyjęty przez Radę Ministrów, projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ustawa wprowadzając obowiązek zawierania umów kontraktacyjnych i wyznaczanie cen referencyjnych przywróci uczciwość w handlu surowcami rolnym.

Nowe przepisy m.in. zakazują sprzedaży produktów rolniczych poniżej ceny referencyjnej. Ceny referencyjne będą ogłaszane dwa razy do roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i będą dotyczyć wybranych produktów. – Nowe przepisy wpłyną na sprawiedliwy podział marż pomiędzy producenta, pośrednika i sklep. Zakup za cenę niższą niż referencyjna będzie groził karą od UOKiK do 3 procent obrotów – zaznaczył prezes UOKiK Marek Niechciał.

Ustawa przyjęta na mój wniosek przez Radę Ministrów, jest jedną z najważniejszych w porządkowaniu rynku surowców rolnych - podkreślił minister Ardanowski. Dodał, że oparcie relacji handlowych z rolnikami na umowach kontraktacyjnych, podpisanych z odpowiednim wyprzedzeniem, zawierających najważniejsze ustalenia dotyczące ilości surowca, jego jakości, miejsca dostaw, terminów płatności i ewentualnych kar umownych jest pierwszą próbą, od rozpoczęcia przemian ustrojowych w Polsce w 1989 r., ucywilizowania handlu i wyeliminowania złodziei żerujących na pracy rolników.

Zdaniem ministra tylko sprawne, sprawiedliwe, chroniące słabszych państwo może zapewnić przestrzeganie uczciwych zasad, które powinny obowiązywać na rynku. – Niestety zanika w obecnych relacjach handlowych zasada uczciwości kupieckiej i dobrych obyczajów, będących podstawą Kodeksu Maurycego Allerhanda. UOKiK jest instytucją, od której wszyscy konsumenci i uczciwi przedsiębiorcy oczekują szybkiego i skutecznego eliminowania rozlicznych patologii ze strony silniejszych, dominujących uczestników rynku rolnego – powiedział szef resortu rolnictwa.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama