20.8°C

Będzie nabór wniosków na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych fot. Paweł Pąk

Będzie nabór wniosków na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych

Napisał  Sie 02, 2019

W dniach od 2 października do 12 listopada 2019 roku będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wsparcie finansowane jest w ramach poddziałania PROW 2014 – 2020 „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” w 2019 roku.

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska będzie przyznawane osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa, jeżeli są spełnione warunki do przyznania tego wsparcia.

Wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska będzie można składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska jest przyznawane do wysokości limitu środków, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 627, z późn. zm.).

W terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, podaje się do publicznej wiadomości informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

reklama