Ardanowski: Zwalczenie ASF to jedno z priorytetowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej fot. MRiRW

Ardanowski: Zwalczenie ASF to jedno z priorytetowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej

Napisał  Sie 06, 2019

Podczas spotkania z lekarzami weterynarii minister rolnictwa przedstawił działania, jakie będą realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną w najbliższym czasie. Jednym z nich ma być zwalczenie ASF.

Zwalczenie, powtarzam zwalczenie ASF. Te 33 ogniska, chociaż to mniej niż w ubiegłym roku, napawają niepokojem. W dalszym ciągu zbyt duża jest populacja dzików. W ubiegłym roku w kluczowych województwach odstrzały sanitarne zostały zrealizowane w 55 procent. Ale podejmowane działania w celu ich intensyfikacji budzą ostre protesty organizacji ekologicznych. A przecież my rolnicy żyjemy w symbiozie z przyrodą, a ja nie jestem żadnym barbarzyńcą. Jeżeli ktoś tak uważa, to może powinien zobaczyć jak wygląda likwidacja ogniska ASF, gdzie znajdują się ciężarne lochy – mówił minister. – Organizacje ekologiczne uzurpują sobie prawo do decydowania o kształcie produkcji zwierzęcej. Mają dobre intencje, ale w konsekwencji ich nieprzemyślane działania powodują tragedie.

W najbliższym czasie ma zostać powołana specjalna grupa ekspertów, której zadaniem będzie opracowanie standardów dobrostanu zwierząt i przygotowanie systemu certyfikacji produkcji zwierzęcej. – Muszą zostać określone takie wymagania i zadania, po spełnieniu których rolnik nie będzie straszony przez żadne organizacje i instytucje.

Chcę, aby cała produkcja zwierzęca miała opracowane jasne zasady dotyczące warunków w jakich zwierzęta mają być utrzymywane – zaznaczył Ardanowski i dodał, że będzie to rozwiązanie nowatorskie w skali Europy i oczekuje przy opracowywaniu nowego systemu certyfikacji dobrej współpracy z zaangażowania lekarzy weterynarii.

Minister zwrócił się do lekarzy weterynarii o wsparcie w zakresie popularyzacji Rolniczego Handlu Detalicznego. Podkreślił, że obecnie w całej Europie małe zakłady przetwórcze przeżywają swój renesans, a w Polsce zostały one zniszczone. – Przez lata lobby największych zakładów przetwórczych nie życzyło sobie dopuszczenia do sprzedaży produktów wytworzonych przez rolników.

Okazuje się, że nie zabraniały tego przepisy unijne i dziś wprowadziliśmy rozwiązania umożliwiające rolnikowi sprzedaż praktycznie wszystkiego, co wytworzy w swoim gospodarstwie, a produkcja do 40 tysięcy złotych jest zwolniona do podatku.

Źródło: MRiRW