19.6°C

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne rozstrzygnięty fot. KRUS

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne rozstrzygnięty

Napisał  Sie 06, 2019

Ogłoszono wyniki XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego przez KRUS. Zwycięzcami zostali Anna i Mariusz Chrzanowscy z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim, którzy w nagrodę otrzymali ciągnik rolniczy Zetor Major CL 80 o mocy 55 KW.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z dokumentacją etapu regionalnego i wojewódzkiego oraz w oparciu o spostrzeżenia dokonane podczas wizytacji 16 finałowych gospodarstw, wyłoniła zwycięzcę – właściciela najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju oraz kolejnych laureatów etapu centralnego.

Ocenie podlegały:

- organizację obejścia i podwórza gospodarstwa,

- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
- stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,

- stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
- warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
- wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
- sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
- estetykę gospodarstw,
- zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Zdaniem Centralnej Komisji Konkursowej wszystkie finałowe gospodarstwa rolne wyróżniał:
- ład i porządek w obejściu;
- dobrze zaplanowane, utrzymane oraz oświetlone ciągi komunikacyjne;
- bardzo dobry stan techniczny stosowanych maszyn i urządzeń oraz dobrze wyposażone warsztaty narzędziowe.

W gospodarstwach laureatów etapu centralnego Konkursu stosowane były nowe technologie produkcji rolniczej ułatwiające pracę oraz eliminujące zagrożenia wypadkowe.

Za najbezpieczniejsze w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uznano gospodarstwo Państwa Anny i Mariusza Chrzanowskich z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim, którzy otrzymują ciągnik rolniczy Zetor Major CL 80 o mocy 55 KW i voucher Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Państwo Chrzanowscy prowadzą gospodarstwo sadownicze (sady jabłoniowe) o powierzchni 21 ha w gminie Biała Rawska w powiecie rawskim.

(rpf) jp / Źródło: KRUS

reklama