6.4°C

Ukraina dąży do unijnego dobrostanu zwierząt fotolia

Ukraina dąży do unijnego dobrostanu zwierząt

Napisał  Sie 21, 2019

Państwowe służby ds. bezpieczeństwa żywności podały, że Ukraina dostosowuje się do europejskich standardów dobrostanu w chowie kur niosek i w produkcji mięsa drobiowego.

Zobowiązanie takie powstało w momencie podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Ukraina ma zmienić prawodawstwo w obszarach bezpieczeństwa żywności i pasz oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt. Z założenia miał to być rok 2021. Ukraińskie służby przyznają, że wdrożenie nowych zasad dobrostanu budzi największe kontrowersje. Mają jednak świadomość, że unijne kryteria dobrostanu są istotnym elementem negocjacji z UE.

Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności, przygotowało już projekt zarządzenia „W sprawie zatwierdzenia wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt wykorzystywanych w rolnictwie”, które wprowadzi minimalne standardy dobrostanu drobiu. Dla kur niosek w chowie klatkowym przewiduje się jednak okres przejściowy do roku 2026.

(rpf) jp / Źródło: KIPDiP