5.2°C

Ardanowski: Powinniśmy być wdzięczni polskiej wsi fot. MRiRW

Ardanowski: Powinniśmy być wdzięczni polskiej wsi

Napisał  Wrz 02, 2019

Często wizerunek rolników upraszcza się i sprowadza do ciężko pracujących ludzi, tymczasem ich rola jest bardzo ważna, bo zapewniają oni bezpieczeństwo żywnościowe państwa – mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas uroczystości Ogólnopolskiego Święta Dziękczynienia Bogu za plony, które odbywały się na Jasnej Górze, w Częstochowie.

To bardzo ważne i symboliczne święto dla rolników, ale i wszystkich ludzi. Przypomina, że to właśnie dzięki pracy rolnika mamy chleb na każdym stole. Dożynki to czas, kiedy społeczeństwo bardziej interesuje się sprawami wsi. – My rolnicy, mieszkamy na wsi bo tak chcemy, bo lubimy tę pracę – podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski. – W procesie prywatyzacji, głównie z lat 90. my rolnicy zostaliśmy oszukani. Poza bardzo nielicznymi wyjątkami nie jesteśmy udziałowcami zakładów przetwórczych.

Minister podkreślił, że tylko sprawnie zarządzane i sprawiedliwe państwo może wyrównać poziom życia na obszarach wiejskich. Zwrócił też uwagę, że nigdzie nie osiąga się dużych dochodów ze sprzedaży surowców rolnych. Kluczem do poprawy dochodów jest udział rolników w procesie przetwórstwa, w którym powstaje wartość dodana. – Jesteśmy petentami u tych, którzy przerabiają wytwarzane w naszych gospodarstwach surowce i dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości, i ja osobiście, realizujemy program, który zakłada wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym – podkreślił minister Ardanowski. 

Minister zapewnił także, że rząd stanowczo zabiega o wyrównanie wsparcia rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Ponownie też zapewnił o pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę: – Procedury będą takie same jak w roku ubiegłym. Mamy zabezpieczone środki i rolnicy nie zostaną bez pomocy. Czekamy tylko na protokoły z szacowania strat.

Szef resortu rolnictwa zwrócił ponadto uwagę na wprowadzone w tym roku rozwiązania, które pozwalają na szeroką sprzedaż produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie. – Musimy zrozumieć, że znacznie trudniejszą sztuką jest sprzedać niż wyprodukować. Musimy nauczyć się rozumieć współczesny rynek, rynek konsumenta.

Przy okazji podkreślił znaczenie wspólnego gospodarowania w ramach grup producenckich lub form spółdzielczych. Minister podkreślił, że rolnicy w krajach starej Unii Europejskiej należą czasem nawet do kilku grup lub spółdzielni dzięki czemu wspólnie negocjują lepsze ceny zakupu środków do produkcji, wspólnie standaryzują i sprzedają produkty uzyskując wyższe ceny.

Minister Ardanowski przypomniał też ogromny wkład, jaki wieś wnosiła w kulturę narodową, w dzieło odbudowy państwa po latach zaborów, a także w czasie wojny z bolszewikami w 1920 roku, w czasie wojny obronnej w 1939 roku, w latach okupacji i po niej. – Ta wystawa jest dobrym przykładem pokazania rozwoju polskiej wsi, polskiego rolnictwa – mówił Ardanowski podczas uroczystego otwarcia 28 Krajowej Wystawy Rolniczej, która tradycyjnie towarzyszy Jasnogórskim Dożynkom. – Powinniśmy być wdzięczni wsi przede wszystkim za nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Być może dlatego, że mamy dużo żywności, przestajemy ją szanować i około 30 procent jej jest marnowane – zwrócił uwagę szef resortu rolnictwa uznając to za niemoralne, zwłaszcza, że tyle ludzi na świecie cierpi głód.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW