16.2°C

Koszty utylizacji martwego dzika bez ASF ponosi rolnik fot. Adobe Stock

Koszty utylizacji martwego dzika bez ASF ponosi rolnik

Napisał  Wrz 05, 2019

Koszty związane z usunięciem z terenu prywatnego oraz utylizację martwego dzika pokrywa państwo tylko w przypadku, gdy zwierzę było zarażone ASF. W przeciwnym razie rolnik musi zrobić to na własny koszt. To błędne koło w walce z ASF, gdyż właściciele pól i lasów po prostu zaprzestaną zgłaszania przypadków padłych dzików na ich terenach.

Samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa w sprawie problemów z pokrywaniem kosztów utylizacji padłych dzików na terenach należących do rolników. Z otrzymanej odpowiedzi w tej sprawie, dotyczącej sposobów utylizacji dzików, udzielonej przez sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego wynika, że koszty usuwania i utylizacji zwłok dzików wolnych od wirusa ASF z terenów prywatnych objętych restrykcjami, należą do rolników właścicieli tych terenów.

> reklama

czesci ursus OK

Mogą jednak oni ubiegać się o refundację kosztów do 170 zł, w przypadku wydania nakazu przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę, zagospodarowania w określony przez nich sposób zwłok dzików.

Jeśli ministerstwo rolnictwa oraz środowiska w trybie pilnym nie doprowadzi do zmian przepisów umożliwiających pokrywanie bez zbędnych procedur kosztów przez Skarb Państwa usuwania zwłok dzików z terenów objętych ASF, istnieje obawa, że rolnicy i właściciele lasów po prostu zaprzestaną zgłaszania przypadków padłych dzików na ich terenach. Ograniczy to skuteczne zwalczanie i wykrywanie wirusa ASF w populacji dzików.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

reklama