Wydrukuj tę stronę
UE światowym liderem w handlu produktami rolno-spożywczymi fotolia

UE światowym liderem w handlu produktami rolno-spożywczymi

Napisał  Wrz 09, 2019

Produkty rolne stanowiły aż 7 procent całkowitej wartości unijnego eksportu towarów w 2018 r., co daje im czwarte miejsce po eksporcie maszyn, innych wyrobów gotowych i chemikaliów.

Opublikowane 5 września br. sprawozdanie potwierdza po raz kolejny pozycję UE jako największego światowego eksportera produktów rolno-spożywczych. W 2018 r. wartość tego eksportu z UE wyniosła 138 mld euro.

Rolnictwo i przemysł spożywczy oraz związane z nimi usługi zapewniają ponad 44 mln miejsc pracy w UE. Łańcuch produkcji i przetwarzania żywności odpowiada za 7,5 procent zatrudnienia i 3,7 procent łącznej wartości dodanej UE.

Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, stwierdził: Wspólna polityka rolna, która w coraz większym stopniu jest zorientowana na rynek, przyczyniła się w decydującym stopniu do sukcesu UE w handlu produktami rolnymi. Reputacja UE wynikająca z produkowania w zrównoważony sposób bezpiecznych, bogatych w składniki odżywcze i wysokiej jakości produktów to najlepszy wzór na światowym rynku. Komisja pragnie pomóc producentom w pełnym wykorzystaniu możliwości na całym świecie, przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczających zabezpieczeń dla naszych bardziej wrażliwych sektorów.

Pięciu największych importerów żywności z UE to: Stany Zjednoczone, Chiny, Szwajcaria, Rosja i Japonia, do których kierowane jest 40 procent eksportu UE. Oprócz negocjowania umów handlowych zapewniających rolnikom UE dalsze możliwości, Komisja Europejska pomaga unijnym eksporterom wejść na nowe rynki i korzystać z możliwości biznesowych poprzez działania promocyjne, w tym misje na wysokim szczeblu prowadzone przez komisarza Phila Hogana. W latach 2018 i 2019 komisarz Phil Hogan i unijni producenci odwiedzili Chiny, Japonię i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W koszyku produktów eksportowanych nadal dominuje wino i wermut, a na drugim miejscu plasują się napoje spirytusowe i likiery. W następnej kolejności znajduje się żywność dla niemowląt i różne przetwory spożywcze, czekolada, makaron i wyroby cukiernicze.

W odniesieniu do importu w sprawozdaniu stwierdzono, że UE stała się drugim co do wielkości importerem produktów rolno-spożywczych. Wartość tego importu wyniosła 116 mld euro. W związku z tym bilans handlowy UE w tym sektorze jest dodatni na poziomie 22 mld euro.

UE importuje głównie trzy rodzaje produktów: produkty, które nie są produkowane w UE lub są produkowane w niewielkim stopniu, takie jak owoce tropikalne, kawa i świeże lub suszone owoce (stanowiące 23,4 procent importu w 2018 r.); produkty przeznaczone do żywienia zwierząt (w tym makuchy i nasiona soi, łącznie 10,8 procent importu); oraz produkty stosowane jako składniki do dalszego przetwarzania (takie jak olej palmowy).

W 2018 r. odnotowano najszybszy wzrost importu z USA, co stanowi wzrost o 10 procent. W konsekwencji kraj ten stał się największym dostawcą produktów rolno-spożywczych.

Pełne sprawozdanie zawiera także przegląd wyników handlowych najważniejszych partnerów UE (Stanów Zjednoczonych, Chin, Brazylii, Japonii, Rosji) oraz informacje na temat ich przepływów handlowych z UE, jak również rozdział dotyczący handlu i współpracy z krajami najsłabiej rozwiniętymi (LDC).

(rpf) jp / Źródło: KRIR